Medlemsmøte: Erik Møse «Den europeiske menneskerettighetsdomstol og statenes skjønnsmargin»

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til medlemsmøte tirsdag 29. april kl. 18.30  i Utenriksdepartementet. Innledning av dommer Erik Møse ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol: «Den europeiske menneskerettighetsdomstol og statenes skjønnsmargin».