Medlemsmøte mandag 8. februar 2016

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til medlemsmøte mandag 8. februar kl. 18.00 i Utenriksdepartementet.

Ekspedisjonssjef Margit Tveiten og seniorrådgiver Erik Furu i Rettsavdelingen i UD vil holde foredrag om temaet: Sanksjoner og restriktive tiltak: I FN, EU og norsk rett. Særlig om Iran-sanksjonene.