Generalforsamling avholdt – 16. august 2017

Den 16. august 2017 ble det avhold generalforsamling i Norsk Forening for Internasjonal Rett. Under generalforsamlingen ble det blant annet valgt et nytt styre:

Styremedlemmer:

  • Geir Ulfstein (leder)
  • Helge Seland (nestleder)
  • Christina Voigt (nestleder)
  • Gro Nystuen
  • Mads Andenæs
  • Ida Andenæs Galtung
  • Stian Øby Johansen

Varamedlemmer

  • Njaal Høstmælingen
  • Ola Mestad
  • Karin Fløistad

Les videre for et fullstendig referat fra generalforsamlingen.

Les videre