«The whole world shall be ruled by law»: reflections on a century of international adjudication

Den 26. september kl. 18:30 har Norsk forening for internasjonal rett, i samarbeid med Det juridiske fakultets forskergruppe «Folkerett og internasjonal styring», invitert Professor Christian J. Tams fra Universitetet i Glasgow til å holde foredrag om internasjonale domstolers dømmende virksomhet.

Foredraget finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

For mer informasjon, se arrangementets nettside på UiO.no.

Medlemsmøte m/Christoffer C. Eriksen: «Norske militæroperasjoner i Libya – folkerettslige spørsmål»

Norsk forening for internasjonal rett avholder tirsdag 18. september klokken 17:30 medlemsmøte. Professor Christoffer C. Eriksen, medlem av det såkalte Libya-utvalget vil holde en innledning med tittelen «Norske militæroperasjoner i Libya – folkerettslige spørsmål». Innledningen etterfølges av en forberedt kommentar fra Professor Geir Ulfstein.

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.