Generalforsamling med Gentian Zyberi: «The Work of the UN Human Rights Committee»

Norsk forening for internasjonal rett avholder generalforsamling tirsdag 14. mai klokken 16:00. Som vanlig på våre møter blir det et faglig innslag, og denne gangen vil instituttleder ved Senter for menneskerettigheter og medlem av FNs menneskerettskomité professor Gentian Zyberi holde en innledning med tittelen «The Work of the UN Human Rights Committee».

Generalforsamlingens formelle del avholdes i forkant av det faglige programmet. Agendaen er som følger:

  1. Godkjennelse av innkallingen.
  2. Regnskap for 2017 og 2018.
  3. Valg av styre (alle medlemmer er på valg).
  4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
  5. Eventuelt.

Årsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Oppdatert: Protokollen fra generalforsamlingen kan lastes ned her.