Medlemsmøte m/Stian Øby Johansen: «Internasjonale organisasjoners immunitet mot søksmål – uten unntak?»

Foto: UiO

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 27. august klokken 17:00. Da vil førsteamanuensis Stian Øby Johansen innlede om internasjonale organisasjoners immunitet mot søksmål ved nasjonale domstoler.

Internasjonale organisasjoners immunitet har blitt et stadig mer omdiskutert tema de senere år, særlig i kjølvannet av at FN-operasjonen i Haiti forårsaket et kolerautbrudd som til når har tatt livet av over 10 000 personer. Kan FN virkelig være immun mot erstatningssøksmål fra de kolerasyke og/eller deres etterlatte? Finnes det ingen unntak fra immuniteten, slik som det gjøre for stater? Og, hvis vi tenker immuniteten borte, er det andre hindre i veien for søksmål?

Stian vil drøfte temaet i lys av nyere rettspraksis på området, blant annet Goerges/Haiti-saken fra 2016 (US Court of Appeals), Jam-saken fra 2019 (US Supreme Court), Tomanović-saken fra 2019 (UK High Court of Justice), og en norsk sak fra 2018 om varetektsfengsling av en NATO-offiser i Stavanger (Gulating Lagmannsrett).

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.