Medlemsmøte med Frode Elgesem og Njål Høstmælingen om næringsliv og menneskerettigheter

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 22. oktober klokken 17:00. Da vil Frode Elgesem og Njål Høstmælingen innlede om næringsliv og menneskerettigheter. Innledningen bygger videre på boken «Næringsliv og menneskerettigheter«, som Elgesem og Høstmælingen nylig har publisert på Universitetsforlaget.

Nærmere bestemt vil Høstmælingen og Elgesem diskutere behovet for mer forpliktende folkerettslig regulering. Vil det være et gode, eller ei? Er det mulig, eller ikke? Hvordan kan en slik regulering i så fall se ut? Og hva tenker man fra norsk side – hos Utenriksdepartementet og hos næringslivet?

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Les mer om boken på Universitetsforalgets nettsider.

Seminar: «A Tribute to Professor Finn Seyersted»

Institutt for privatrett (UiO), den Tsjekkiske ambassaden i Oslo, og Norsk forening for internasjonal rett arrangerer et seminar til minne om professor Finn Seyersted 3. oktober 2019 fra kl. 11:00 til 15:00 i Kjerka, Domus Media (Karl Johans Gate 47).

Seminaret avholdes på engelsk. Her er seminarets fullstendige program:

Embassy of the Czech Republic in Oslo, Faculty of Law, University of Oslo and Norsk forening for internasjonal rett invites you to the legal seminar:

A Tribute to Professor Finn Seyersted in the light of the 55th anniversary of publishing his article «Objective International Personality of Intergovernmental Organizations«.

  • Introduction – H. E. Jaroslav Knot, Ambassador of the Czech Republic
  • Finn Seyersted´s work and life – Prof. Mads Andenæs, QC, Faculty of Law, University of Oslo
  • Descriptive comments on the definition of international organizations – Prof. Dalibor Jílek – Faculty of Law, Palacký University Olomouc

Se også arrangementets nettsider hos Institutt for privatrett.