Medlemsmøte med Frode Elgesem og Njål Høstmælingen om næringsliv og menneskerettigheter

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 22. oktober klokken 17:00. Da vil Frode Elgesem og Njål Høstmælingen innlede om næringsliv og menneskerettigheter. Innledningen bygger videre på boken «Næringsliv og menneskerettigheter«, som Elgesem og Høstmælingen nylig har publisert på Universitetsforlaget.

Nærmere bestemt vil Høstmælingen og Elgesem diskutere behovet for mer forpliktende folkerettslig regulering. Vil det være et gode, eller ei? Er det mulig, eller ikke? Hvordan kan en slik regulering i så fall se ut? Og hva tenker man fra norsk side – hos Utenriksdepartementet og hos næringslivet?

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Les mer om boken på Universitetsforalgets nettsider.