Medlemsmøte med Cecilie Hellestveit og Gro Nystuen: «Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 3. desember klokken 17:30, om temaet «Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger».

Norge har siden 1945 bidratt med personell i over 100 militære utenlandsoperasjoner både med og uten FN-mandat. I en ny bok om krigens folkerett tar Gro Nystuen og Cecilie Hellestveit for seg de viktigste rettsregimene i folkeretten med relevans for væpnede konflikter.

Boken benytter særlig eksempler fra militære operasjoner hvor Norge har deltatt for å illustrere hvordan reglene virker. Den viser hvordan krigens folkerett har økende relevans for norske soldater, utøvende myndighet, lovgiver, rettsanvendere og andre som forholder seg til væpnet konflikt i sitt virke.

På møtet vil forfatterne presentere boken og deretter gå i dybden på utvalgte tema, deriblant folkerettslige mandater for norske utenlandsoperasjoner, samt spørsmål rundt de folkerettslige begrepene for «krig» og «militære mål».

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Gro Nystuen er fagdirektør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, med doktorgrad fra UiO om folkerett og fredsavtaler. Cecilie Hellestveit er konfliktforsker og jurist, med doktorgrad fra UiO i krigens folkerett. Begge forfatterne er tilknyttet Folkerettsinstituttet.