Medlemsmøte med Geir Ulfstein: «Svalbardtraktaten: tolkning gjennom 100 år og nye utfordringer»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 3. mars klokken 17:30. Medlemsmøtet finner denne gangen sted i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica, som ligger i Kristian Augsts gate 17. Nærmere bestemt møtes vi i Auditorium 2, i byggets andre etasje.

På møtet vil Geir Ulfstein, professor ved PluriCourts (UiO) holde en innledning med tittelen: «Svalbardtraktaten: tolkning gjennom 100 år og nye utfordringer». Her er en smakebit på hva vil vil få høre:

Den 9. februar 1920 møttes utsendinger i Paris for å signere Svalbardtraktaten, en avtale som ga Norge «den fulle og uinnskrenkede høihetsrett over Spitsbergenøgruppen». Men suvereniteten er knyttet sammen med rettigheter for andre stater. Disse rettighetene reiser i dag problemstillinger som går langt utover det som avtalens opphavsmenn hadde mulighet til å forutse. Og disse rettighetene tolkes forskjellig av de ulike traktatpartene, senest illustrert ved den russiske uttalelsen 4. februar i år.

Hvordan har traktaten vært tolket i disse 100 årene? Hvilke tolkningsutfordringer står vi overfor i dag, særlig knyttet til fiske, fangst av snøkrabbe og oljevirksomhet?