AVLYST: Medlemsmøte om jurisdiksjon

Jurisdiction (ordbok)

Norsk forening for internasjonal rett avholder et medlemsmøte om jurisdiksjon tirsdag 24. mars klokken 17:30. Medlemsmøtet finner denne gangen sted i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica, som ligger i Kristian Augsts gate 17. Nærmere bestemt møtes vi i Auditorium 2, i byggets andre etasje.

Møtet er avlyst på grunn av det pågående utbruddet av CoVid19. Vi satser på å arrangere et tilsvarende møte i høstsemesteret.

På møtet har vi samlet fire forskere fra de juridiske fakultetene i Oslo og Tromsø som har forsket på jurisdiksjonsspørsmål:

  • Professor Alla Pozdnakova (jurisdiksjon i verdensrommet)
  • Stipendiat Jørgen S. Skjold (jurisdiksjon og beslag av materiale på internettservere i utlandet)
  • Stipendiat Hanna Vik Furuseth (jurisdiksjon til å regulere lønns- og arbeidsvilkår om bord på skip i norske farvann og på norsk sokkel)
  • Førsteamanuensis Marie Vangen (jurisdiksjon og norsk strafferett)

Hver av de tre vil holde et kort innlegg (maksimum 10 minutter) om de jurisdiksjonsspørsmålene de har forsket på. Deretter blir det en paneldebatt om de fellesspørsmålene som reiser seg i disse ulike relasjonene. For eksempel: Hvor langt bør statens jurisdiksjon strekke seg? Er dagens (hovedsakelig sedvanerettslige) prinsipper og regler for jurisdiksjon egnet for det 21. århundrets virkelighet? Eller bør reglene kodifiseres og strømlinjeformes?

Alle er velkomne på møtet – også de som ikke er medlemmer av foreningen. Vi håper særlig at mange studenter har anledning til å komme, da møtet vil være relevant for læringsmålene i folkerettsfaget på JUS2111.