Medlemsmøte med Gro Nystuen: «Ivaretakelse av menneskerettighetene ved norske myndigheters håndtering av koronapandemien»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 9. februar klokken 16:00. Medlemsmøtet blir denne gangen avholdt via videomøteplattformen Zoom, og man deltar ved å klikke denne lenken.

På medlemsmøtet vil assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Gro Nystuen, presentere en rapport om ivaretakelsen av menneskerettighetene ved norske myndigheters håndtering av koronapandemien.

NIM ble i 2020 forespurt av Koronakommisjonen om å skrive en vurdering av hvordan menneskerettighetene var blitt ivaretatt i forbindelse med myndighetenes håndtering av utbruddet og håndteringen av covid-19. I desember 2020 publiserte NIM sitt bidrag til kommisjonen, i form av en rapport.

Rapporten ser dels på hvorvidt myndighetene har respektert og sikret menneskerettighetene og ivaretatt rettssikkerheten, og dels på hvordan regelverket og prosessene for å sikre oppfyllelse av menneskerettighetene har fungert. Hovedformålet med arbeidet har vært å gi Koronakommisjonen et grunnlag for sin vurdering av myndighetenes håndtering, samt å finne læringspunkter knyttet til ivaretakelse av menneskerettighetene ved videre forløp av denne pandemien, nye pandemier og andre fremtidige kriser. NIM har særlig fokusert på ivaretakelsen av rettighetene til sårbare grupper.

Lysarkene fra Gro Nystuens presentasjon kan lastes ned her.