Generalforsamling med innlegg fra Terje Einarsen om Norges holdning til aggresjonsforbrytelsen.

Onsdag 14. desember klokken 14:30 avholder Norsk forening for internasjonal rett årets generalforsamling. Som vanlig på våre møter blir det et faglig innslag, denne gangen ved professor Terje Einarsen fra Universitetet i Bergen. Han vil innlede om Norges holdning til aggresjonsforbrytelsen – historikk, Kampala-tillegget og spesialtribunal for Ukraina. Her er en smakebit på hans innlegg:

Norske myndigheter har vært skeptisk til håndheving av det folkerettslige straffebudet mot angrepskrig. Stortinget har senest i 2021, og i juni 2022, med klart flertall stemt nei til ratifikasjon av Kampala-tillegget i Roma-vedtektene for ICC. Regjeringer med skiftende politisk sammensetning har ment det samme. Norge har hittil avvist å støtte et spesialtribunal for Ukraina. Hvorfor er dette Norges holdning, og er det rom for endring?

Generalforsamlingens formelle del avholdes i forkant av det faglige programmet. Agendaen er som følger:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Regnskap for 2021.
 3. Valg av styre.
 4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
 5. Eventuelt.

Generalforsamlingen blir avholdt i et hybrid format, med fysiske møter både i Oslo og i Bergen. Slik legger vi til rette for at flest mulig av foreningens medlemmer som ønsker å møtes fysisk kan gjøre det, samtidig som vi også åpner for rent digital deltagelse.

I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). I Bergen møtes vi hos Det juridiske fakultet, i rom JUS II 448. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

ILA 150 år – påmeldingen til jubileumswebinarene har åpnet

I 2023 fyller vår moderforening, International Law Association (ILA), 150 år. I den anledning blir det avholdt en rekke arrangementer gjennom året – de fleste som webinarer – men også en stor fysisk konferanse i Paris 18. til 20. juni 2023.

Påmeldingen til webinarene er nå åpnet, og om man melder seg på får man også tilgang til direktesendingen fra konferansen i Paris.

24 av webinarene er tematiske, og tar utgangspunkt i 24 «white papers» som blir utarbeidet i forbindelse med jubileet (15 er allerede publisert). Det er mulig å sende inn høringsuttalelser til disse «white papers» innen 31. desember 2022, om noen skulle ønske dette.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Rettslige perspektiver på Norges sanksjoner mot Russland

Domus Juridica
Domus Juridica
Foto: Jan-Tore Egge
(CC-BY-SA 4.0)

Norsk forening for internasjonal rett inviterer – i samarbeid med forskergruppen for internasjonal rett ved UiO og Norsk forening for europarett – til et halvdags seminar om de rettslige problemstillingene Norges sanksjoner mot Russland reiser.

Formålet med seminaret er å innlede en debatt om rettsspørsmålene Norges sanksjoner mot Russland reiser. Det vil bli korte innlegg fra både praktikere og akademikere, som vil ha fokus på de rettslige utfordringene de ser på bakgrunn av sin erfaring og ekspertise. På bakgrunn av innleggene, og en diskusjon i plenum, vil vi i fellesskap forsøke å peke ut noen problemstillinger som bør forfølges videre, for eksempel i form av en seminarrekke på nyåret.

Seminaret avholdes mandag 28. november fra klokken 09:00 til 12:00. Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17), i Auditorium 2, som befinner seg i byggets andre etasje. Vi ber om at de som ønsker å delta registrerer seg på forhånd ved å klikke her.

Program

09:00 – 09:10 Velkommen v/førsteamanuensis Stian Øby Johansen 

09:10 – 10:00 Praktikerpanelet  

 • Martin Sørby, nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling 
 • Advokat Tine Vigmostad (Wikborg Rein) 
 • Advokat Ronny Rosenvold (CMS Kluge) 
 • Advokat Hugo-A. B. Munthe-Kaas (DLA Piper) 

10:10 – 11:30 Akademikerpanelet

 • Førsteamanuensis Sigrid Stokstad
 • Professor Christoffer Eriksen
 • Stipendiat Torkell Sætervadet
 • Førsteamanuensis Astrid Iversen
 • Professor Geir Ulfstein
 • Professor Anders Løvlie
 • Professor Benedicte M. Høgberg

11:30 – 12:00 Diskusjon og «brainstorming» 

Ordstyrer: Stian Øby Johansen 

Spørsmål til diskusjon: Hvilke temaer og problemstillinger skal vi forfølge videre?