Generalforsamling med innlegg fra Terje Einarsen om Norges holdning til aggresjonsforbrytelsen.

Onsdag 14. desember klokken 14:30 avholder Norsk forening for internasjonal rett årets generalforsamling. Som vanlig på våre møter blir det et faglig innslag, denne gangen ved professor Terje Einarsen fra Universitetet i Bergen. Han vil innlede om Norges holdning til aggresjonsforbrytelsen – historikk, Kampala-tillegget og spesialtribunal for Ukraina. Her er en smakebit på hans innlegg:

Norske myndigheter har vært skeptisk til håndheving av det folkerettslige straffebudet mot angrepskrig. Stortinget har senest i 2021, og i juni 2022, med klart flertall stemt nei til ratifikasjon av Kampala-tillegget i Roma-vedtektene for ICC. Regjeringer med skiftende politisk sammensetning har ment det samme. Norge har hittil avvist å støtte et spesialtribunal for Ukraina. Hvorfor er dette Norges holdning, og er det rom for endring?

Generalforsamlingens formelle del avholdes i forkant av det faglige programmet. Agendaen er som følger:

  1. Godkjennelse av innkallingen.
  2. Regnskap for 2021.
  3. Valg av styre.
  4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
  5. Eventuelt.

Generalforsamlingen blir avholdt i et hybrid format, med fysiske møter både i Oslo og i Bergen. Slik legger vi til rette for at flest mulig av foreningens medlemmer som ønsker å møtes fysisk kan gjøre det, samtidig som vi også åpner for rent digital deltagelse.

I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). I Bergen møtes vi hos Det juridiske fakultet, i rom JUS II 448. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.