Medlemsmøte med Gentian Zyberi om FNs menneskerettskomités arbeid

Norsk forening for internasjonal rett inviterer – i samarbeid med forskergruppen for internasjonal rett ved UiO – til et seminar med professor og nylig avgått medlem av FNs menneskrettskomité, Gentian Zyberi.

Temaet for seminaret er FNs menneskerettskomité, og Gentian vil gi oss et innsideperspektiv på denne viktige institusjonen og dens arbeidsmetoder. Han vil i den forbindelse kommentere noen viktige klagesaker fra hans periode i komiteen, om blant annet klimaendringer, rettferdig rettergang, og likestilling. Vi vil også få innsikt i prosessen med å utarbeide komiteens generelle kommentar nr. 37 om retten til å delta i fredelige forsamlinger. Videre vil han diskutere hvor langt komiteen kan gå i å indikere hvilke rettsmidler («remedies») staten må tilby i saker der komiteen slå fast at klager har blitt utsatt for en menneskerettighetskrenkelse.

Innledningen og seminaret vil i utgangspunktet være på engelsk, men det vil også være mulig å stille spørsmål eller komme med kommentarer på norsk.

Seminaret avholdes tirsdag 31. januar fra klokken 12:00 til 13:30. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, rom 7227 (i byggets syvende etasje). I Bergen møtes vi hos Det juridiske fakultet, i Møterom 448 JUS2. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for medlemsmøtet.