Foreningsmøte: Erfaringer fra Norges periode i FNs sikkerhetsråd

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte tirsdag 27. juni 2023 klokken 14.30 om Norges erfaringer med å sitte i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. To sentralt plasserte praktikere fra UD, som var en del av teamet som jobbet opp mot sikkerhetsrådet, vil innlede om følgende temaer:

  • Norske prioriteringer og gjennomslag
    • Therese Johansen (Folkerettsrådgiver og tidligere sikkerhetsrådskoordinator i UDs rettsavdeling)
  • Arbeidet i Sikkerhetsrådets underliggende organ – med særlig fokus på sanksjonskomiteene
    • Martin Richardsen (Seniorrådgiver i UDs rettsavdeling og tidligere ambassadesekretær ved FN-delegasjonen i New York)

Deretter vil vi åpne opp for en diskusjon, som innledes og modereres av førsteamanuensis Stian Øby Johansen.

For å kunne ha en best mulig diskusjon ber vi denne gangen om at deltagerne på foreningsmøtet respekterer «The Chatham House Rule». Dette innebærer at alle som deltar står fritt til å bruke informasjon som blir diskutert, men det er ikke tillatt å oppgi identiteten eller institusjonstilknytningen til den som har komme med informasjonen.

Foreningsmøtet avholdes som vanlig i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.