Ny ILA-komité om beskyttelse av mennesker til havs

Vår moderforening, International Law Association, har nylig opprettet en komité som skal studere beskyttelse av mennesker til havs («Protection of People at Sea«). Komiteen blir ledet av professor Irini Papanicolopulu (SOAS), mens professorene Natalie Klein (UNSW Sydney) og Anne Petrig (Universitetet i Basel) er co-rapportører. Forrige uke arrangerte komiteen et par digitale lanseringsmøter, som våre medlemmer skal ha fått invitasjon til via e-post direkte fra ILA. (Om du er medlem og ikke har fått invitasjon, sjekk dine opplysninger hos ILA.)

ILA-komiteer blir etablert for fire år av gangen, og består av medlemmer med relevant ekspertise. Komiteen analyserer, utreder, og utvikler ny kunnskap om folkeretten gjennom rapporter som leveres til de toårige ILA-konferansene.

Hver nasjonal ILA-avdeling kan nominere ett medlem og ett varamedlem. Norsk forening for internasjonal rett er alltid interessert i å nominere kandidater til ILA-komiteer og lignende. Om du kunne tenke deg å bli nominert som foreningens representant, ta kontakt med styreleder Stian Øby Johansen.

For mer informasjon om komiteen, se dens nettside hos ILA. Legg særlig merke til dokumentet som utbroderer komiteens mandat.