Foreningsmøte om klimasaker i internasjonale domstoler

Året 2023 har vist seg å være året for klimasaker i internasjonale domstoler. Særlig har det vært mange prosesser som skal lede frem til rådgivende uttalelser:

  • ICJ-saken om «Obligations of States in respect of Climate Change».
  • ITLOS-saken om staters klimarelevante forpliktelser under havrettskonvensjonen (UNCLOS).
  • Den inter-amerikanske menneskerettsdomstolens sak om «the Scope of the State Obligations for Responding to the Climate Emergency».

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til et møte 1. november kl. 14:15 til 15:45 om disse sakene, som reiser en rekke interessante spørsmål. For å nevne noen: Hvilke rettsspørsmål må domstolene ta stilling til i disse sakene? Hvis ønsket er å begrense klimaendring, er det å bringe klimaspørsmål inn for internasjonale domstoler en fornuftig strategi? Hvilker farer og risiki innebærer disse prosessene? Hvilken posisjon har Norge inntatt i prosessene for ICJ og ITLOS? Hva kan det tenkes at avgjørelsene vil gå ut på?

Til å innlede om dette temaet har vi fått med oss to innledere:

Etter deres innledninger blir det rikelig med tid til diskusjon – både mellom innlederne og med publikum.

Møtet avholdes i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 3 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.

Foreningsmøte: «Nuclear Weapons Law: Where are we going?»

Norsk militærjuridisk forening arrangerer, i samarbeid med Norsk forening med internasjonal rett, et seminar om internasjonal atomvåpenrett den 24. oktober kl. 18:15–1930 i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje).

Møtet innledes av Dr William H. Boothby (Air Commodore (Retd), former Deputy Director of Legal Services in the UK Royal Air Force, Honorary Professor of Australian National University), som skal holde et foredrag med tittelen «Nuclear Weapons Law: Where are we going?«.

Etter foredraget vil Norges generaladvokat Sigrid Redse Johansen komme med en forberedt kommentar, før publikum inviteres til å komme med sine spørsmål og kommentarer.

Seminaret er åpent for alle interesserte, men man må melde seg på ved å sende en e-post til Professor Kjetil Mujezinović Larsen <k.m.larsen@jus.uio.no>. Seminaret blir også streamet på denne lenken.

Her er en smakebit på Dr Boothbys foredrag:

In November 2021, William H. Boothby published (together with Professor Wolff Heintschel von Heinegg) the book Nuclear Weapons Law: Where Are We Now? with Cambridge University Press. Only months later, the issue became front page news across the world through Russia’s invasion of Ukraine and the consequent threat of use of nuclear weapons. Now more than ever it is important to understand what international law does, and does not, say about the threat and use of nuclear weapons. Following the publication of the book, the authors initiated a project with international experts intended to put together a globally representative and inclusive view of nuclear weapons law. Using this project as a basis, Dr. Boothby will address current challenges and controversies in nuclear weapons law.

Generalforsamling med innledning fra Rolf Einar Fife om hans verv som ILC-medlem

I perioden 2023-2027 er Rolf Einar Fife innvalgt i FNs folkerettskommisjon (ILC). Over sommeren deltok han i sin første ILC-sesjon. Den 17. oktober kl. 14:15 kommer han til oss for å fortelle om hvordan det er å være medlem av dette kollegiet av fremtredende folkerettslærde, som arbeider for å kodifisere og utvikle folkeretten.

Etter Fifes innledning avholder foreningen sin formelle generalforsamling for 2023. Agendaen for generalforsamlingen er som følger:

  1. Godkjennelse av innkallingen.
  2. Regnskap for 2022.
  3. Valg av styre (hele styret er på valg).
  4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
  5. Eventuelt.

Møtet avholdes i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.