Foreningsmøte: «Nuclear Weapons Law: Where are we going?»

Norsk militærjuridisk forening arrangerer, i samarbeid med Norsk forening med internasjonal rett, et seminar om internasjonal atomvåpenrett den 24. oktober kl. 18:15–1930 i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje).

Møtet innledes av Dr William H. Boothby (Air Commodore (Retd), former Deputy Director of Legal Services in the UK Royal Air Force, Honorary Professor of Australian National University), som skal holde et foredrag med tittelen «Nuclear Weapons Law: Where are we going?«.

Etter foredraget vil Norges generaladvokat Sigrid Redse Johansen komme med en forberedt kommentar, før publikum inviteres til å komme med sine spørsmål og kommentarer.

Seminaret er åpent for alle interesserte, men man må melde seg på ved å sende en e-post til Professor Kjetil Mujezinović Larsen <k.m.larsen@jus.uio.no>. Seminaret blir også streamet på denne lenken.

Her er en smakebit på Dr Boothbys foredrag:

In November 2021, William H. Boothby published (together with Professor Wolff Heintschel von Heinegg) the book Nuclear Weapons Law: Where Are We Now? with Cambridge University Press. Only months later, the issue became front page news across the world through Russia’s invasion of Ukraine and the consequent threat of use of nuclear weapons. Now more than ever it is important to understand what international law does, and does not, say about the threat and use of nuclear weapons. Following the publication of the book, the authors initiated a project with international experts intended to put together a globally representative and inclusive view of nuclear weapons law. Using this project as a basis, Dr. Boothby will address current challenges and controversies in nuclear weapons law.