Generalforsamling med innledning fra Rolf Einar Fife om hans verv som ILC-medlem

I perioden 2023-2027 er Rolf Einar Fife innvalgt i FNs folkerettskommisjon (ILC). Over sommeren deltok han i sin første ILC-sesjon. Den 17. oktober kl. 14:15 kommer han til oss for å fortelle om hvordan det er å være medlem av dette kollegiet av fremtredende folkerettslærde, som arbeider for å kodifisere og utvikle folkeretten.

Etter Fifes innledning avholder foreningen sin formelle generalforsamling for 2023. Agendaen for generalforsamlingen er som følger:

  1. Godkjennelse av innkallingen.
  2. Regnskap for 2022.
  3. Valg av styre (hele styret er på valg).
  4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
  5. Eventuelt.

Møtet avholdes i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.