Møte om FNs undersøkelseskommisjon for Ukraina, med innledning av Erik Møse

FNs menneskerettighetsråd opprettet i mars 2022 en uavhengig undersøkelseskommisjon for Ukraina, med mandat til å undersøke påståtte brudd på menneskerettigheter, krigens folkerett, og tilknyttede straffbare forhold i forbindelse med Russlands angrepskrig mot Ukraina. Erik Møse – tidligere dommer i Norges Høyesterett og EMD, samt dommer og president i ICTR – ble utnevnt til undersøkelseskommisjonens leder.

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til møte om undersøkelseskommisjonens arbeid torsdag 15. februar kl. 14:00. Møtet vil innledes av Erik Møse, som vil gjøre rede for kommisjonens arbeid i Ukraina og dens rapporter så langt. Etter hans innledning åpner vi for spørsmål og innspill fra salen.

Møtet avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 1 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.

Arrangement i regi av Svenska ILA: «Symposium in honor of Marie Jacobsson»

Vår svenske søsterforening, Svenska ILA, organiserer et hybrid seminar til ære for Marie Jacobsson 24. januar, som NFIR-medlemmer er velkomne til å delta på:

The Swedish Branch hereby warmly invites you to a one-day symposium in honor of Ambassador Marie Jacobsson. As you may know, Marie was formerly the Principal Legal Advisor on International Law at the Swedish MFA and Special Rapporteur of the International Law Commission, and she is a long-standing board-member of the Swedish Branch. The symposium will be held in hybrid-format on January 24, with the event taking place at Stockholm University, and the program features a stellar selection of speakers. Please find more information in the attached program.

If you wish to participate online via Zoom there is no need to register in advance, and you may access the symposium through the following link: click here.

If you’d like to participate on-site, you’ll find more information in the program about how to register for the event (by January 22).

We hope that the symposium will be of interest to you and your members and wish you all a great weekend.

Møte om COP28 med Christina Voigt

FNs 28. klimakonferanse (COP28) ble avsluttet i midten av desember i Dubai. Hva kom partene frem til, og hvilken rettslig betydning har forhandlingsresultatene?

I samarbeid med Naturressursgruppen og faggruppe for klimarett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, inviterer Norsk forening for internasjonal rett til et åpent møte om COP28. Møtet innledes av Christina Voigt. I tillegg til å være professor i internasjonal miljørett ved Det juridiske fakultet, UiO, er hun leder av Parisavtalens etterlevelseskomité, samt medlem av den norske delegasjonen under klimaforhandlingene. Hun skrev også nylig en kronikk om COP28 i Aftenposten.

Møtet finner sted torsdag 18. januar klokken 14:15, og avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.