Møte om COP28 med Christina Voigt

FNs 28. klimakonferanse (COP28) ble avsluttet i midten av desember i Dubai. Hva kom partene frem til, og hvilken rettslig betydning har forhandlingsresultatene?

I samarbeid med Naturressursgruppen og faggruppe for klimarett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, inviterer Norsk forening for internasjonal rett til et åpent møte om COP28. Møtet innledes av Christina Voigt. I tillegg til å være professor i internasjonal miljørett ved Det juridiske fakultet, UiO, er hun leder av Parisavtalens etterlevelseskomité, samt medlem av den norske delegasjonen under klimaforhandlingene. Hun skrev også nylig en kronikk om COP28 i Aftenposten.

Møtet finner sted torsdag 18. januar klokken 14:15, og avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.