Møte om FNs undersøkelseskommisjon for Ukraina, med innledning av Erik Møse

FNs menneskerettighetsråd opprettet i mars 2022 en uavhengig undersøkelseskommisjon for Ukraina, med mandat til å undersøke påståtte brudd på menneskerettigheter, krigens folkerett, og tilknyttede straffbare forhold i forbindelse med Russlands angrepskrig mot Ukraina. Erik Møse – tidligere dommer i Norges Høyesterett og EMD, samt dommer og president i ICTR – ble utnevnt til undersøkelseskommisjonens leder.

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til møte om undersøkelseskommisjonens arbeid torsdag 15. februar kl. 14:00. Møtet vil innledes av Erik Møse, som vil gjøre rede for kommisjonens arbeid i Ukraina og dens rapporter så langt. Etter hans innledning åpner vi for spørsmål og innspill fra salen.

Møtet avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 1 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.