Møte om situasjonen i Gaza

I kjølvannet av det brutal terroranslaget fra Hamas den 7. oktober 2023 har det pågått en intens væpnet konflikt på Gazastripen. Israels militære styrker har tatt kontroll over store deler av Gaza, men kostnadene har vært enorme. Titusenvis av sivile liv har gått tapt, og de materielle skadene er enorme.

Konflikten reiser en rekke folkerettslige spørsmål. Noen av disse har allerede blitt tema i saker for Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag. Sør-Afrika har anklaget Israel for folkemord, og det var nylig muntlig høring i saken om de rettslige konsekvensene av Israels okkupasjon av de palestinske områdene. Til stadighet kommer det anklager om krigsforbrytelser, og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har varslet at den følger med på konflikten. Og bak disse spørsmålene ligger større juridiske problemstillinger som lenge har preget konflikten mellom israelerne og palestinerne. Var for eksempel Gazastripen okkupert før 7. oktober 2023? Er Palestina en stat?

Disse og lignende spørsmål står på dagsorden for Norsk forening for internasjonal retts møte torsdag 21. mars klokken 14:00. Alle er velkomne til å høre våre fire paneldeltakere diskutere de rettslige aspektene av denne konflikten:

  • Andreas Motzfeldt Kravik, statssekretær i utenriksdepartementet.
  • Elizabeth Baumann, dommer i Borgarting lagmannsrett med doktorgrad i internasjonal strafferett.
  • Sigrid Redse Johansen, generaladvokat med doktorgrad i krigens folkerett.
  • Geir Ulfstein, professor i folkerett.

Moderator: Stian Øby Johansen, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett (UiO).

Møtet avholdes i et hybrid format. Vi treffes fysisk i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.

Nye ILA-komiteer og den 81. ILA-konferansen

Vår moderforening, International Law Association (ILA), har opprettet to nye komiteer. ILA-komiteer blir etablert for fire år av gangen, og består av medlemmer med relevant ekspertise. Komiteen analyserer, utreder, og utvikler ny kunnskap om folkeretten gjennom rapporter som leveres til de toårige ILA-konferansene.

Den første komiteen skal foreta komparative studier av nasjonale domstolers tolkning og anvendelse av reglene om diplomatiske privilegier og immunitet. Den andre komiteen skal analysere rettslige utviklingstrekk i nasjonal og internasjonal rett når det gjelder menneskerettigheter og næringsvirksomhet.

Hver nasjonal ILA-avdeling kan nominere ett medlem og ett varamedlem til disse komiteene. Norsk forening for internasjonal rett er alltid interessert i å nominere kandidater. Om du kunne tenke deg å bli nominert som foreningens representant, ta kontakt med styreleder Stian Øby Johansen.

Vi minner også om ILAs 81. konferanse, som finner sted i Athen, Hellas, fra 25. til 28. juni 2024. Temaet denne gangen er «International Law in a Fluid World». Mer informasjon om konferansen vil komme etterhvert via e-post direkte fra ILA.