Møte om situasjonen i Gaza

I kjølvannet av det brutal terroranslaget fra Hamas den 7. oktober 2023 har det pågått en intens væpnet konflikt på Gazastripen. Israels militære styrker har tatt kontroll over store deler av Gaza, men kostnadene har vært enorme. Titusenvis av sivile liv har gått tapt, og de materielle skadene er enorme.

Konflikten reiser en rekke folkerettslige spørsmål. Noen av disse har allerede blitt tema i saker for Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag. Sør-Afrika har anklaget Israel for folkemord, og det var nylig muntlig høring i saken om de rettslige konsekvensene av Israels okkupasjon av de palestinske områdene. Til stadighet kommer det anklager om krigsforbrytelser, og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har varslet at den følger med på konflikten. Og bak disse spørsmålene ligger større juridiske problemstillinger som lenge har preget konflikten mellom israelerne og palestinerne. Var for eksempel Gazastripen okkupert før 7. oktober 2023? Er Palestina en stat?

Disse og lignende spørsmål står på dagsorden for Norsk forening for internasjonal retts møte torsdag 21. mars klokken 14:00. Alle er velkomne til å høre våre fire paneldeltakere diskutere de rettslige aspektene av denne konflikten:

  • Andreas Motzfeldt Kravik, statssekretær i utenriksdepartementet.
  • Elizabeth Baumann, dommer i Borgarting lagmannsrett med doktorgrad i internasjonal strafferett.
  • Sigrid Redse Johansen, generaladvokat med doktorgrad i krigens folkerett.
  • Geir Ulfstein, professor i folkerett.

Moderator: Stian Øby Johansen, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett (UiO).

Møtet avholdes i et hybrid format. Vi treffes fysisk i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.