Nye ILA-komiteer og den 81. ILA-konferansen

Vår moderforening, International Law Association (ILA), har opprettet to nye komiteer. ILA-komiteer blir etablert for fire år av gangen, og består av medlemmer med relevant ekspertise. Komiteen analyserer, utreder, og utvikler ny kunnskap om folkeretten gjennom rapporter som leveres til de toårige ILA-konferansene.

Den første komiteen skal foreta komparative studier av nasjonale domstolers tolkning og anvendelse av reglene om diplomatiske privilegier og immunitet. Den andre komiteen skal analysere rettslige utviklingstrekk i nasjonal og internasjonal rett når det gjelder menneskerettigheter og næringsvirksomhet.

Hver nasjonal ILA-avdeling kan nominere ett medlem og ett varamedlem til disse komiteene. Norsk forening for internasjonal rett er alltid interessert i å nominere kandidater. Om du kunne tenke deg å bli nominert som foreningens representant, ta kontakt med styreleder Stian Øby Johansen.

Vi minner også om ILAs 81. konferanse, som finner sted i Athen, Hellas, fra 25. til 28. juni 2024. Temaet denne gangen er «International Law in a Fluid World». Mer informasjon om konferansen vil komme etterhvert via e-post direkte fra ILA.