Foreningsmøte: Erfaringer fra Norges periode i FNs sikkerhetsråd

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte tirsdag 27. juni 2023 klokken 14.30 om Norges erfaringer med å sitte i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. To sentralt plasserte praktikere fra UD, som var en del av teamet som jobbet opp mot sikkerhetsrådet, vil innlede om følgende temaer:

 • Norske prioriteringer og gjennomslag
  • Therese Johansen (Folkerettsrådgiver og tidligere sikkerhetsrådskoordinator i UDs rettsavdeling)
 • Arbeidet i Sikkerhetsrådets underliggende organ – med særlig fokus på sanksjonskomiteene
  • Martin Richardsen (Seniorrådgiver i UDs rettsavdeling og tidligere ambassadesekretær ved FN-delegasjonen i New York)

Deretter vil vi åpne opp for en diskusjon, som innledes og modereres av førsteamanuensis Stian Øby Johansen.

For å kunne ha en best mulig diskusjon ber vi denne gangen om at deltagerne på foreningsmøtet respekterer «The Chatham House Rule». Dette innebærer at alle som deltar står fritt til å bruke informasjon som blir diskutert, men det er ikke tillatt å oppgi identiteten eller institusjonstilknytningen til den som har komme med informasjonen.

Foreningsmøtet avholdes som vanlig i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

AVLYST/UTSATT GRUNNET SYKDOM: «FNs havrettskonvensjon fyller 40 år – tåler den vår tids utfordringer?»

Dette foreningsmøtet må dessverre utsettes grunnet sykdom. Vi vil sende ut kunngjøring med ny dato etterhvert.

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte mandag 27. mars 2023 klokken 14.30, hvor professor Ingvild Ulrikke Jakobsen fra Norsk senter for havrett (UiT) vil innlede i anledning FNs havrettskonvensjons 40-årsjubileum. Innledning tar utgangspunkt i et innlegg hun publiserte på Rett24.no i desember: FNs havrettskonvensjon fyller 40 år – tåler den vår tids utfordringer?

Vi legger opp til en fysisk møteplass i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17) i rom 3215, som befinner seg i byggets tredje etasje. Innlederen, professor Jakobsen, vil delta via Zoom. Det er også mulig for andre å delta digitalt via Zoom, ved å klikke på denne lenken på møtetidspunktet.

Medlemsmøte med Gentian Zyberi om FNs menneskerettskomités arbeid

Norsk forening for internasjonal rett inviterer – i samarbeid med forskergruppen for internasjonal rett ved UiO – til et seminar med professor og nylig avgått medlem av FNs menneskrettskomité, Gentian Zyberi.

Temaet for seminaret er FNs menneskerettskomité, og Gentian vil gi oss et innsideperspektiv på denne viktige institusjonen og dens arbeidsmetoder. Han vil i den forbindelse kommentere noen viktige klagesaker fra hans periode i komiteen, om blant annet klimaendringer, rettferdig rettergang, og likestilling. Vi vil også få innsikt i prosessen med å utarbeide komiteens generelle kommentar nr. 37 om retten til å delta i fredelige forsamlinger. Videre vil han diskutere hvor langt komiteen kan gå i å indikere hvilke rettsmidler («remedies») staten må tilby i saker der komiteen slå fast at klager har blitt utsatt for en menneskerettighetskrenkelse.

Innledningen og seminaret vil i utgangspunktet være på engelsk, men det vil også være mulig å stille spørsmål eller komme med kommentarer på norsk.

Seminaret avholdes tirsdag 31. januar fra klokken 12:00 til 13:30. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, rom 7227 (i byggets syvende etasje). I Bergen møtes vi hos Det juridiske fakultet, i Møterom 448 JUS2. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for medlemsmøtet.

Generalforsamling med innlegg fra Terje Einarsen om Norges holdning til aggresjonsforbrytelsen.

Onsdag 14. desember klokken 14:30 avholder Norsk forening for internasjonal rett årets generalforsamling. Som vanlig på våre møter blir det et faglig innslag, denne gangen ved professor Terje Einarsen fra Universitetet i Bergen. Han vil innlede om Norges holdning til aggresjonsforbrytelsen – historikk, Kampala-tillegget og spesialtribunal for Ukraina. Her er en smakebit på hans innlegg:

Norske myndigheter har vært skeptisk til håndheving av det folkerettslige straffebudet mot angrepskrig. Stortinget har senest i 2021, og i juni 2022, med klart flertall stemt nei til ratifikasjon av Kampala-tillegget i Roma-vedtektene for ICC. Regjeringer med skiftende politisk sammensetning har ment det samme. Norge har hittil avvist å støtte et spesialtribunal for Ukraina. Hvorfor er dette Norges holdning, og er det rom for endring?

Generalforsamlingens formelle del avholdes i forkant av det faglige programmet. Agendaen er som følger:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Regnskap for 2021.
 3. Valg av styre.
 4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
 5. Eventuelt.

Generalforsamlingen blir avholdt i et hybrid format, med fysiske møter både i Oslo og i Bergen. Slik legger vi til rette for at flest mulig av foreningens medlemmer som ønsker å møtes fysisk kan gjøre det, samtidig som vi også åpner for rent digital deltagelse.

I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). I Bergen møtes vi hos Det juridiske fakultet, i rom JUS II 448. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

Rettslige perspektiver på Norges sanksjoner mot Russland

Domus Juridica
Domus Juridica
Foto: Jan-Tore Egge
(CC-BY-SA 4.0)

Norsk forening for internasjonal rett inviterer – i samarbeid med forskergruppen for internasjonal rett ved UiO og Norsk forening for europarett – til et halvdags seminar om de rettslige problemstillingene Norges sanksjoner mot Russland reiser.

Formålet med seminaret er å innlede en debatt om rettsspørsmålene Norges sanksjoner mot Russland reiser. Det vil bli korte innlegg fra både praktikere og akademikere, som vil ha fokus på de rettslige utfordringene de ser på bakgrunn av sin erfaring og ekspertise. På bakgrunn av innleggene, og en diskusjon i plenum, vil vi i fellesskap forsøke å peke ut noen problemstillinger som bør forfølges videre, for eksempel i form av en seminarrekke på nyåret.

Seminaret avholdes mandag 28. november fra klokken 09:00 til 12:00. Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17), i Auditorium 2, som befinner seg i byggets andre etasje. Vi ber om at de som ønsker å delta registrerer seg på forhånd ved å klikke her.

Program

09:00 – 09:10 Velkommen v/førsteamanuensis Stian Øby Johansen 

09:10 – 10:00 Praktikerpanelet  

 • Martin Sørby, nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling 
 • Advokat Tine Vigmostad (Wikborg Rein) 
 • Advokat Ronny Rosenvold (CMS Kluge) 
 • Advokat Hugo-A. B. Munthe-Kaas (DLA Piper) 

10:10 – 11:30 Akademikerpanelet

 • Førsteamanuensis Sigrid Stokstad
 • Professor Christoffer Eriksen
 • Stipendiat Torkell Sætervadet
 • Førsteamanuensis Astrid Iversen
 • Professor Geir Ulfstein
 • Professor Anders Løvlie
 • Professor Benedicte M. Høgberg

11:30 – 12:00 Diskusjon og «brainstorming» 

Ordstyrer: Stian Øby Johansen 

Spørsmål til diskusjon: Hvilke temaer og problemstillinger skal vi forfølge videre?  

Foreningsmøte med Catherine Kessedjian

Catherine Kessedijan

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte torsdag 8. september 2022 klokken 14.30, hvor vi får besøk av professor Catherine Kessedjian fra Université Panthéon-Assas (Paris II). Hun vil innlede om prosessen med å reformere prosedyrene for investor-stat tvisteløsning (ISDS).

Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17) i rom 3112, som befinner seg i byggets tredje etasje. Det er også mulig å delta digitalt via videomøteplattformen Zoom, ved å klikke på denne lenken på møtetidspunktet. Møtet vil bli avholdt på engelsk.

Her er en smakebit på professor Kessedjians innledning:

Together with Andrea Bjorklund and August Reinisch, Catherine Kessedjian represents the ILA as an observer to the UNCITRAL Working Group III discussing the reform of ISDS. Catherine attended all sessions since the inception of the project. She is the co-author of a paper on Mediation for Investor-State-Disputes, published under the auspices of the Academic Forum. She will share with us her insights about what the negotiations have produced so far and what it may produce in the future.

Boklansering med Yuliya Chernykh: «Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration»

Norsk forening for internasjonal rett avholder sitt neste møte tirsdag 22. mars klokken 14:15. På møtet vil Yuliya Chernykh, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, presentere sin nye bok Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration: A Theory of the Incidental Issue.

Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17) i rom 3109, som befinner seg i byggets tredje etasje. Det er også mulig å delta digitalt via videomøteplattformen Zoom, ved å klikke på denne lenken på møtetidspunktet. Møtet vil denne gangen bli avholdt på engelsk.

Her er en smakebit på boken, som vi vil får høre mer om på medlemsmøtet:

Contracts are relevant, frequently central, for a significant number of investment disputes. Yet, the way tribunals ascertain their content remains largely underexplored. How do tribunals interpret contracts in investment treaty arbitration? How should they interpret contracts? Does national law have any role to play? Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration: A Theory of the Incidental Issue (Brill 2022) addresses these questions. The monograph offers a valuable insight into the practice and theory of contract interpretation in investment treaty arbitration.

Boken er fritt tilgjengelig i elektronisk format (open access) via Brill.com.

Stipender for studenter som vil delta på ILA-konferansen i Lisboa

Vår moderforening, International Law Association (ILA), avholder sin neste hovedkonferanse 19. til 24 juni. I den forbindelse har de lyst ut reisestipender til studenter med en særlig interesse for folkerett.

Fristen for å søke om stipend er 31. januar. Mer informasjon, blant annet om tildelingskriteriene, finner dere i utlysningen.

Medlemsmøte med Christina Voigt: «Ecocide as a fifth international crime? A discussion of pros and cons»

Norsk forening for internasjonal rett avholder sitt neste medlemsmøte mandag 14. februar klokken 14:00 (ny dato), hvor professor Christina Voigt skal innlede om «ecocide». Her er en smakebit på hva vi skal diskutere:

22 June 2021, an independent international expert commission proposed a definition of ecocide as an international crime. The commission was set up by the Stop Ecocide Foundation in summer 2020 with the mandate to develop a definition of ecocide in support of the Foundation´s campaign to amend the Rome Statute of the International Criminal Court.

The proposed definition was met with significant media interest and stipulated a lively discussion amongst academics and policy-makers.

Professor Voigt var medlem av den uavhengige ekspertkommisjonen som utformet utkastet til «ecocide»-definisjon. Hun vil gjøre rede for den foreslåtte definisjonen og gi et innblikk i ekspertkommisjonens arbeid. Deretter vil det bli åpnet for diskusjon av potensielle fordeler og ulemper med «ecocide» som den femte internasjonal forbrytelsen, og ekspertkommisjonens forslag til definisjon.

Forhåpentligvis vil det være mulig å gjennomføre medlemsmøtet i et hybrid format. De som ønsker å møtes fysisk treffes i Domus Juridica, auditorium 2. De som ønsker å delta digitalt, via Zoom, kan klikke på denne møtelenken på møtetidspunktet.

Oppdatering 3. januar: møtet har blitt utsatt til midten av februar, slik at vi forhåpentligvis kan få til et fysisk møte. Se ovenfor for nytt møtetidspunkt.

Generalforsamling med Andreas M. Kravik om multilateral rettsutvikling i folkeretten

Onsdag 24. november klokken 16:30 avholder norsk forening for internasjonal rett generalforsamling. Som vanlig på våre møter blir det et faglig innslag, denne gangen ved Andreas Motzfeldt Kravik, avdelingsdirektør i UDs rettsavdeling. Han vil innlede om sin nye artikkel i Leiden Journal of International Law med tittelen An analysis of stagnation in multilateral law-making – and why the law of the sea has transcended the stagnation trend.

Generalforsamlingens formelle del avholdes i forkant av det faglige programmet. Agendaen er som følger:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Regnskap for 2019 og 2020.
 3. Valg av styre (alle medlemmer er på valg).
 4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
 5. Eventuelt.

Generalforsamlingen blir avholdt i et hybrid format, med et fysisk møte i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica, og mulighet for digital deltakelse via Zoom. Domus Juridica har adresse Kristian Augusts gate 17, og vi møtes i Auditorium 2, i byggets andre etasje. Via Zoom kan man delta ved å klikke på denne lenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

Her er sammendraget av artikkelen:

The article explores the current stagnation in multilateral law-making based on an analysis of recent treaty attempts across various subfields of international law. It further examines why the law of the sea has continued to evolve despite this trend. The article demonstrates that states still regularly seek multilateral treaties to address new challenges. While there is some evidence of general treaty saturation, it is the current inability of traditional great powers to negotiate new binding norms which is the most constraining factor on multilateral law-making. This in turn is related to deeper geopolitical shifts by which traditional great powers, notably the United States and its allies, have seen their relative influence decline. Until the current great power competition ends or settles into a new mode of international co-operation, new multilateral treaties with actual regulatory effect will rarely emerge. The law of the sea has avoided the current trend of stagnation for primarily three reasons (i) a global commitment to the basic tenets of the law of the sea; (ii) a legal framework that affords rights and obligations somewhat evenly disbursed, allowing less powerful states to use their collective leverage to advance multilateral negotiations, despite intermittent great power opposition; and (iii) the avoidance of entrenched multilateral forums where decisions are reached by consensus only.

Artikkelen er tilgjengelig i fulltekst uten abonnement om man bruker denne lenken.

Oppdatert: protokollen fra generalforsamlingen er tilgjengelig her.