Foreningsmøte med Catherine Kessedjian

Catherine Kessedijan

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte torsdag 8. september 2022 klokken 14.30, hvor vi får besøk av professor Catherine Kessedjian fra Université Panthéon-Assas (Paris II). Hun vil innlede om prosessen med å reformere prosedyrene for investor-stat tvisteløsning (ISDS).

Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17) i rom 3112, som befinner seg i byggets tredje etasje. Det er også mulig å delta digitalt via videomøteplattformen Zoom, ved å klikke på denne lenken på møtetidspunktet. Møtet vil bli avholdt på engelsk.

Her er en smakebit på professor Kessedjians innledning:

Together with Andrea Bjorklund and August Reinisch, Catherine Kessedjian represents the ILA as an observer to the UNCITRAL Working Group III discussing the reform of ISDS. Catherine attended all sessions since the inception of the project. She is the co-author of a paper on Mediation for Investor-State-Disputes, published under the auspices of the Academic Forum. She will share with us her insights about what the negotiations have produced so far and what it may produce in the future.

Boklansering med Yuliya Chernykh: «Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration»

Norsk forening for internasjonal rett avholder sitt neste møte tirsdag 22. mars klokken 14:15. På møtet vil Yuliya Chernykh, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, presentere sin nye bok Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration: A Theory of the Incidental Issue.

Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17) i rom 3109, som befinner seg i byggets tredje etasje. Det er også mulig å delta digitalt via videomøteplattformen Zoom, ved å klikke på denne lenken på møtetidspunktet. Møtet vil denne gangen bli avholdt på engelsk.

Her er en smakebit på boken, som vi vil får høre mer om på medlemsmøtet:

Contracts are relevant, frequently central, for a significant number of investment disputes. Yet, the way tribunals ascertain their content remains largely underexplored. How do tribunals interpret contracts in investment treaty arbitration? How should they interpret contracts? Does national law have any role to play? Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration: A Theory of the Incidental Issue (Brill 2022) addresses these questions. The monograph offers a valuable insight into the practice and theory of contract interpretation in investment treaty arbitration.

Boken er fritt tilgjengelig i elektronisk format (open access) via Brill.com.

Stipender for studenter som vil delta på ILA-konferansen i Lisboa

Vår moderforening, International Law Association (ILA), avholder sin neste hovedkonferanse 19. til 24 juni. I den forbindelse har de lyst ut reisestipender til studenter med en særlig interesse for folkerett.

Fristen for å søke om stipend er 31. januar. Mer informasjon, blant annet om tildelingskriteriene, finner dere i utlysningen.

Medlemsmøte med Christina Voigt: «Ecocide as a fifth international crime? A discussion of pros and cons»

Norsk forening for internasjonal rett avholder sitt neste medlemsmøte mandag 14. februar klokken 14:00 (ny dato), hvor professor Christina Voigt skal innlede om «ecocide». Her er en smakebit på hva vi skal diskutere:

22 June 2021, an independent international expert commission proposed a definition of ecocide as an international crime. The commission was set up by the Stop Ecocide Foundation in summer 2020 with the mandate to develop a definition of ecocide in support of the Foundation´s campaign to amend the Rome Statute of the International Criminal Court.

The proposed definition was met with significant media interest and stipulated a lively discussion amongst academics and policy-makers.

Professor Voigt var medlem av den uavhengige ekspertkommisjonen som utformet utkastet til «ecocide»-definisjon. Hun vil gjøre rede for den foreslåtte definisjonen og gi et innblikk i ekspertkommisjonens arbeid. Deretter vil det bli åpnet for diskusjon av potensielle fordeler og ulemper med «ecocide» som den femte internasjonal forbrytelsen, og ekspertkommisjonens forslag til definisjon.

Forhåpentligvis vil det være mulig å gjennomføre medlemsmøtet i et hybrid format. De som ønsker å møtes fysisk treffes i Domus Juridica, auditorium 2. De som ønsker å delta digitalt, via Zoom, kan klikke på denne møtelenken på møtetidspunktet.

Oppdatering 3. januar: møtet har blitt utsatt til midten av februar, slik at vi forhåpentligvis kan få til et fysisk møte. Se ovenfor for nytt møtetidspunkt.

Generalforsamling med Andreas M. Kravik om multilateral rettsutvikling i folkeretten

Onsdag 24. november klokken 16:30 avholder norsk forening for internasjonal rett generalforsamling. Som vanlig på våre møter blir det et faglig innslag, denne gangen ved Andreas Motzfeldt Kravik, avdelingsdirektør i UDs rettsavdeling. Han vil innlede om sin nye artikkel i Leiden Journal of International Law med tittelen An analysis of stagnation in multilateral law-making – and why the law of the sea has transcended the stagnation trend.

Generalforsamlingens formelle del avholdes i forkant av det faglige programmet. Agendaen er som følger:

  1. Godkjennelse av innkallingen.
  2. Regnskap for 2019 og 2020.
  3. Valg av styre (alle medlemmer er på valg).
  4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
  5. Eventuelt.

Generalforsamlingen blir avholdt i et hybrid format, med et fysisk møte i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica, og mulighet for digital deltakelse via Zoom. Domus Juridica har adresse Kristian Augusts gate 17, og vi møtes i Auditorium 2, i byggets andre etasje. Via Zoom kan man delta ved å klikke på denne lenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

Her er sammendraget av artikkelen:

The article explores the current stagnation in multilateral law-making based on an analysis of recent treaty attempts across various subfields of international law. It further examines why the law of the sea has continued to evolve despite this trend. The article demonstrates that states still regularly seek multilateral treaties to address new challenges. While there is some evidence of general treaty saturation, it is the current inability of traditional great powers to negotiate new binding norms which is the most constraining factor on multilateral law-making. This in turn is related to deeper geopolitical shifts by which traditional great powers, notably the United States and its allies, have seen their relative influence decline. Until the current great power competition ends or settles into a new mode of international co-operation, new multilateral treaties with actual regulatory effect will rarely emerge. The law of the sea has avoided the current trend of stagnation for primarily three reasons (i) a global commitment to the basic tenets of the law of the sea; (ii) a legal framework that affords rights and obligations somewhat evenly disbursed, allowing less powerful states to use their collective leverage to advance multilateral negotiations, despite intermittent great power opposition; and (iii) the avoidance of entrenched multilateral forums where decisions are reached by consensus only.

Artikkelen er tilgjengelig i fulltekst uten abonnement om man bruker denne lenken.

Oppdatert: protokollen fra generalforsamlingen er tilgjengelig her.

Boklansering med Sondre Torp Helmersen: «The Application of Teachings by the International Court of Justice»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte onsdag 13. oktober klokken 15:00 hvor Sondre Torp Helmersen vil lansere sin nylig publiserte bok The Application of Teachings by the International Court of Justice (Cambridge University Press 2021).

Medlemsmøtet blir denne gangen arrangert i et hybrid format. De som ønsker å delta fysisk er velkomne i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica, som ligger i Kristian Augusts gate 17. Vi møtes i rom 6223, i byggets sjette etasje.

De som ønsker å delta digitalt kan gjøre det via videomøteplattformen Zoom. På tidspunktet for møtet kan du klikke på denne lenken for å delta.

Under møtet vil forfatter og førsteamanuensis Sondre Torp Helmersen presentere boken, og Senior Research Fellow Jörg Kammerhofer vil komme med en forberedt kommentar.

Her er forlagets sammendrag av boken:

How do the judges of the International Court of Justice, the most authoritative court in international law, use teachings when deciding cases? This book is the first book-length examination of how teachings are used in an important international institution. It uses three different methodologies: a traditional legal analysis, an empirical analysis where citations of teachings are counted and interviews with judges and staff. Three main patterns are identified: teachings have generally low weight, but this weight varies between different works and between different judges. The book suggests explanations for the patterns it identifies, in order to contribute to understanding not only when and how teachings are used, but also why, and compares the Court’s practice with that of other international courts and tribunals. This study fills a gap in the international legal literature and will be essential reading for scholars and practicing international lawyers.

Medlemsmøte om Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd

Den 18. mars klokken 16:00 arrangerer Norsk forening for internasjonal rett et medlemsmøte om Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd. Medlemsmøtet blir denne gangen avholdt via videomøteplattformen Zoom, og man deltar ved å klikke denne lenken.

For å gi foreningens medlemmer innsikt i særlig de folkerettslige sidene av Sikkerhetsrådets arbeid får vi besøk av to sentralt plasserte praktikere: sikkerhetsrådskoordinator i UDs rettsavdeling, Therese Johansen, og ambassaderåd ved FN-delegasjonen i New York, Terje Aalia. De vil bli intervjuet av førsteamanuensis Stian Øby Johansen, og mot slutten blir det anledning for publikum til å stille spørsmål.

Medlemsmøte med Gro Nystuen: «Ivaretakelse av menneskerettighetene ved norske myndigheters håndtering av koronapandemien»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 9. februar klokken 16:00. Medlemsmøtet blir denne gangen avholdt via videomøteplattformen Zoom, og man deltar ved å klikke denne lenken.

På medlemsmøtet vil assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Gro Nystuen, presentere en rapport om ivaretakelsen av menneskerettighetene ved norske myndigheters håndtering av koronapandemien.

NIM ble i 2020 forespurt av Koronakommisjonen om å skrive en vurdering av hvordan menneskerettighetene var blitt ivaretatt i forbindelse med myndighetenes håndtering av utbruddet og håndteringen av covid-19. I desember 2020 publiserte NIM sitt bidrag til kommisjonen, i form av en rapport.

Rapporten ser dels på hvorvidt myndighetene har respektert og sikret menneskerettighetene og ivaretatt rettssikkerheten, og dels på hvordan regelverket og prosessene for å sikre oppfyllelse av menneskerettighetene har fungert. Hovedformålet med arbeidet har vært å gi Koronakommisjonen et grunnlag for sin vurdering av myndighetenes håndtering, samt å finne læringspunkter knyttet til ivaretakelse av menneskerettighetene ved videre forløp av denne pandemien, nye pandemier og andre fremtidige kriser. NIM har særlig fokusert på ivaretakelsen av rettighetene til sårbare grupper.

Lysarkene fra Gro Nystuens presentasjon kan lastes ned her.

AVLYST: Medlemsmøte om jurisdiksjon

Jurisdiction (ordbok)

Norsk forening for internasjonal rett avholder et medlemsmøte om jurisdiksjon tirsdag 24. mars klokken 17:30. Medlemsmøtet finner denne gangen sted i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica, som ligger i Kristian Augsts gate 17. Nærmere bestemt møtes vi i Auditorium 2, i byggets andre etasje.

Møtet er avlyst på grunn av det pågående utbruddet av CoVid19. Vi satser på å arrangere et tilsvarende møte i høstsemesteret.

På møtet har vi samlet fire forskere fra de juridiske fakultetene i Oslo og Tromsø som har forsket på jurisdiksjonsspørsmål:

  • Professor Alla Pozdnakova (jurisdiksjon i verdensrommet)
  • Stipendiat Jørgen S. Skjold (jurisdiksjon og beslag av materiale på internettservere i utlandet)
  • Stipendiat Hanna Vik Furuseth (jurisdiksjon til å regulere lønns- og arbeidsvilkår om bord på skip i norske farvann og på norsk sokkel)
  • Førsteamanuensis Marie Vangen (jurisdiksjon og norsk strafferett)

Hver av de tre vil holde et kort innlegg (maksimum 10 minutter) om de jurisdiksjonsspørsmålene de har forsket på. Deretter blir det en paneldebatt om de fellesspørsmålene som reiser seg i disse ulike relasjonene. For eksempel: Hvor langt bør statens jurisdiksjon strekke seg? Er dagens (hovedsakelig sedvanerettslige) prinsipper og regler for jurisdiksjon egnet for det 21. århundrets virkelighet? Eller bør reglene kodifiseres og strømlinjeformes?

Alle er velkomne på møtet – også de som ikke er medlemmer av foreningen. Vi håper særlig at mange studenter har anledning til å komme, da møtet vil være relevant for læringsmålene i folkerettsfaget på JUS2111.

Medlemsmøte med Geir Ulfstein: «Svalbardtraktaten: tolkning gjennom 100 år og nye utfordringer»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 3. mars klokken 17:30. Medlemsmøtet finner denne gangen sted i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica, som ligger i Kristian Augsts gate 17. Nærmere bestemt møtes vi i Auditorium 2, i byggets andre etasje.

På møtet vil Geir Ulfstein, professor ved PluriCourts (UiO) holde en innledning med tittelen: «Svalbardtraktaten: tolkning gjennom 100 år og nye utfordringer». Her er en smakebit på hva vil vil få høre:

Den 9. februar 1920 møttes utsendinger i Paris for å signere Svalbardtraktaten, en avtale som ga Norge «den fulle og uinnskrenkede høihetsrett over Spitsbergenøgruppen». Men suvereniteten er knyttet sammen med rettigheter for andre stater. Disse rettighetene reiser i dag problemstillinger som går langt utover det som avtalens opphavsmenn hadde mulighet til å forutse. Og disse rettighetene tolkes forskjellig av de ulike traktatpartene, senest illustrert ved den russiske uttalelsen 4. februar i år.

Hvordan har traktaten vært tolket i disse 100 årene? Hvilke tolkningsutfordringer står vi overfor i dag, særlig knyttet til fiske, fangst av snøkrabbe og oljevirksomhet?