Arrangement i regi av Svenska ILA: «Företagshemligheter – skydd på hemmaplan och utomlands»

Vår svenske søsterforening, Svenska ILA, organiserer et hybrid seminar om forretningshemmeligheter den 5. desember, som NFIR-medlemmer er velkomne til å delta på:

Företagshemligheter – skydd på hemmaplan och utomlands

TalareChristina Wainikka, docent i civilrätt och policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, Lagen om företagshemligheter – En kommentar (2023) och Lydia Lundstedt, jur. dr i internationell privat- och processrätt, Cross-Border Trade Secret Disputes in the European Union: Jurisdiction and Applicable Law (2023). Samtalet kommer modereras av Carolina Saf.

Lokal: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm. T-bana Östermalm. Mötesrum: Vardagsrummet 003. Sammankomsten äger även rum online.

Tid: Tisdagen den 5 december 2023, kl. 17.15.

Anmälan: Vänligen senast måndag den 4 december, kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se. Vänligen indikera även ifall Du önskar delta online så att Du kan erhålla en länk till online-eventet.

Foreningsmøte om klimasaker i internasjonale domstoler

Året 2023 har vist seg å være året for klimasaker i internasjonale domstoler. Særlig har det vært mange prosesser som skal lede frem til rådgivende uttalelser:

 • ICJ-saken om «Obligations of States in respect of Climate Change».
 • ITLOS-saken om staters klimarelevante forpliktelser under havrettskonvensjonen (UNCLOS).
 • Den inter-amerikanske menneskerettsdomstolens sak om «the Scope of the State Obligations for Responding to the Climate Emergency».

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til et møte 1. november kl. 14:15 til 15:45 om disse sakene, som reiser en rekke interessante spørsmål. For å nevne noen: Hvilke rettsspørsmål må domstolene ta stilling til i disse sakene? Hvis ønsket er å begrense klimaendring, er det å bringe klimaspørsmål inn for internasjonale domstoler en fornuftig strategi? Hvilker farer og risiki innebærer disse prosessene? Hvilken posisjon har Norge inntatt i prosessene for ICJ og ITLOS? Hva kan det tenkes at avgjørelsene vil gå ut på?

Til å innlede om dette temaet har vi fått med oss to innledere:

Etter deres innledninger blir det rikelig med tid til diskusjon – både mellom innlederne og med publikum.

Møtet avholdes i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 3 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.

Foreningsmøte: «Nuclear Weapons Law: Where are we going?»

Norsk militærjuridisk forening arrangerer, i samarbeid med Norsk forening med internasjonal rett, et seminar om internasjonal atomvåpenrett den 24. oktober kl. 18:15–1930 i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje).

Møtet innledes av Dr William H. Boothby (Air Commodore (Retd), former Deputy Director of Legal Services in the UK Royal Air Force, Honorary Professor of Australian National University), som skal holde et foredrag med tittelen «Nuclear Weapons Law: Where are we going?«.

Etter foredraget vil Norges generaladvokat Sigrid Redse Johansen komme med en forberedt kommentar, før publikum inviteres til å komme med sine spørsmål og kommentarer.

Seminaret er åpent for alle interesserte, men man må melde seg på ved å sende en e-post til Professor Kjetil Mujezinović Larsen <k.m.larsen@jus.uio.no>. Seminaret blir også streamet på denne lenken.

Her er en smakebit på Dr Boothbys foredrag:

In November 2021, William H. Boothby published (together with Professor Wolff Heintschel von Heinegg) the book Nuclear Weapons Law: Where Are We Now? with Cambridge University Press. Only months later, the issue became front page news across the world through Russia’s invasion of Ukraine and the consequent threat of use of nuclear weapons. Now more than ever it is important to understand what international law does, and does not, say about the threat and use of nuclear weapons. Following the publication of the book, the authors initiated a project with international experts intended to put together a globally representative and inclusive view of nuclear weapons law. Using this project as a basis, Dr. Boothby will address current challenges and controversies in nuclear weapons law.

Generalforsamling med innledning fra Rolf Einar Fife om hans verv som ILC-medlem

I perioden 2023-2027 er Rolf Einar Fife innvalgt i FNs folkerettskommisjon (ILC). Over sommeren deltok han i sin første ILC-sesjon. Den 17. oktober kl. 14:15 kommer han til oss for å fortelle om hvordan det er å være medlem av dette kollegiet av fremtredende folkerettslærde, som arbeider for å kodifisere og utvikle folkeretten.

Etter Fifes innledning avholder foreningen sin formelle generalforsamling for 2023. Agendaen for generalforsamlingen er som følger:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Regnskap for 2022.
 3. Valg av styre (hele styret er på valg).
 4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
 5. Eventuelt.

Møtet avholdes i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

Foreningsmøte: Erfaringer fra Norges periode i FNs sikkerhetsråd

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte tirsdag 27. juni 2023 klokken 14.30 om Norges erfaringer med å sitte i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. To sentralt plasserte praktikere fra UD, som var en del av teamet som jobbet opp mot sikkerhetsrådet, vil innlede om følgende temaer:

 • Norske prioriteringer og gjennomslag
  • Therese Johansen (Folkerettsrådgiver og tidligere sikkerhetsrådskoordinator i UDs rettsavdeling)
 • Arbeidet i Sikkerhetsrådets underliggende organ – med særlig fokus på sanksjonskomiteene
  • Martin Richardsen (Seniorrådgiver i UDs rettsavdeling og tidligere ambassadesekretær ved FN-delegasjonen i New York)

Deretter vil vi åpne opp for en diskusjon, som innledes og modereres av førsteamanuensis Stian Øby Johansen.

For å kunne ha en best mulig diskusjon ber vi denne gangen om at deltagerne på foreningsmøtet respekterer «The Chatham House Rule». Dette innebærer at alle som deltar står fritt til å bruke informasjon som blir diskutert, men det er ikke tillatt å oppgi identiteten eller institusjonstilknytningen til den som har komme med informasjonen.

Foreningsmøtet avholdes som vanlig i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

AVLYST/UTSATT GRUNNET SYKDOM: «FNs havrettskonvensjon fyller 40 år – tåler den vår tids utfordringer?»

Dette foreningsmøtet må dessverre utsettes grunnet sykdom. Vi vil sende ut kunngjøring med ny dato etterhvert.

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte mandag 27. mars 2023 klokken 14.30, hvor professor Ingvild Ulrikke Jakobsen fra Norsk senter for havrett (UiT) vil innlede i anledning FNs havrettskonvensjons 40-årsjubileum. Innledning tar utgangspunkt i et innlegg hun publiserte på Rett24.no i desember: FNs havrettskonvensjon fyller 40 år – tåler den vår tids utfordringer?

Vi legger opp til en fysisk møteplass i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17) i rom 3215, som befinner seg i byggets tredje etasje. Innlederen, professor Jakobsen, vil delta via Zoom. Det er også mulig for andre å delta digitalt via Zoom, ved å klikke på denne lenken på møtetidspunktet.

Medlemsmøte med Gentian Zyberi om FNs menneskerettskomités arbeid

Norsk forening for internasjonal rett inviterer – i samarbeid med forskergruppen for internasjonal rett ved UiO – til et seminar med professor og nylig avgått medlem av FNs menneskrettskomité, Gentian Zyberi.

Temaet for seminaret er FNs menneskerettskomité, og Gentian vil gi oss et innsideperspektiv på denne viktige institusjonen og dens arbeidsmetoder. Han vil i den forbindelse kommentere noen viktige klagesaker fra hans periode i komiteen, om blant annet klimaendringer, rettferdig rettergang, og likestilling. Vi vil også få innsikt i prosessen med å utarbeide komiteens generelle kommentar nr. 37 om retten til å delta i fredelige forsamlinger. Videre vil han diskutere hvor langt komiteen kan gå i å indikere hvilke rettsmidler («remedies») staten må tilby i saker der komiteen slå fast at klager har blitt utsatt for en menneskerettighetskrenkelse.

Innledningen og seminaret vil i utgangspunktet være på engelsk, men det vil også være mulig å stille spørsmål eller komme med kommentarer på norsk.

Seminaret avholdes tirsdag 31. januar fra klokken 12:00 til 13:30. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, rom 7227 (i byggets syvende etasje). I Bergen møtes vi hos Det juridiske fakultet, i Møterom 448 JUS2. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for medlemsmøtet.

Generalforsamling med innlegg fra Terje Einarsen om Norges holdning til aggresjonsforbrytelsen.

Onsdag 14. desember klokken 14:30 avholder Norsk forening for internasjonal rett årets generalforsamling. Som vanlig på våre møter blir det et faglig innslag, denne gangen ved professor Terje Einarsen fra Universitetet i Bergen. Han vil innlede om Norges holdning til aggresjonsforbrytelsen – historikk, Kampala-tillegget og spesialtribunal for Ukraina. Her er en smakebit på hans innlegg:

Norske myndigheter har vært skeptisk til håndheving av det folkerettslige straffebudet mot angrepskrig. Stortinget har senest i 2021, og i juni 2022, med klart flertall stemt nei til ratifikasjon av Kampala-tillegget i Roma-vedtektene for ICC. Regjeringer med skiftende politisk sammensetning har ment det samme. Norge har hittil avvist å støtte et spesialtribunal for Ukraina. Hvorfor er dette Norges holdning, og er det rom for endring?

Generalforsamlingens formelle del avholdes i forkant av det faglige programmet. Agendaen er som følger:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Regnskap for 2021.
 3. Valg av styre.
 4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
 5. Eventuelt.

Generalforsamlingen blir avholdt i et hybrid format, med fysiske møter både i Oslo og i Bergen. Slik legger vi til rette for at flest mulig av foreningens medlemmer som ønsker å møtes fysisk kan gjøre det, samtidig som vi også åpner for rent digital deltagelse.

I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). I Bergen møtes vi hos Det juridiske fakultet, i rom JUS II 448. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

Rettslige perspektiver på Norges sanksjoner mot Russland

Domus Juridica
Domus Juridica
Foto: Jan-Tore Egge
(CC-BY-SA 4.0)

Norsk forening for internasjonal rett inviterer – i samarbeid med forskergruppen for internasjonal rett ved UiO og Norsk forening for europarett – til et halvdags seminar om de rettslige problemstillingene Norges sanksjoner mot Russland reiser.

Formålet med seminaret er å innlede en debatt om rettsspørsmålene Norges sanksjoner mot Russland reiser. Det vil bli korte innlegg fra både praktikere og akademikere, som vil ha fokus på de rettslige utfordringene de ser på bakgrunn av sin erfaring og ekspertise. På bakgrunn av innleggene, og en diskusjon i plenum, vil vi i fellesskap forsøke å peke ut noen problemstillinger som bør forfølges videre, for eksempel i form av en seminarrekke på nyåret.

Seminaret avholdes mandag 28. november fra klokken 09:00 til 12:00. Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17), i Auditorium 2, som befinner seg i byggets andre etasje. Vi ber om at de som ønsker å delta registrerer seg på forhånd ved å klikke her.

Program

09:00 – 09:10 Velkommen v/førsteamanuensis Stian Øby Johansen 

09:10 – 10:00 Praktikerpanelet  

 • Martin Sørby, nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling 
 • Advokat Tine Vigmostad (Wikborg Rein) 
 • Advokat Ronny Rosenvold (CMS Kluge) 
 • Advokat Hugo-A. B. Munthe-Kaas (DLA Piper) 

10:10 – 11:30 Akademikerpanelet

 • Førsteamanuensis Sigrid Stokstad
 • Professor Christoffer Eriksen
 • Stipendiat Torkell Sætervadet
 • Førsteamanuensis Astrid Iversen
 • Professor Geir Ulfstein
 • Professor Anders Løvlie
 • Professor Benedicte M. Høgberg

11:30 – 12:00 Diskusjon og «brainstorming» 

Ordstyrer: Stian Øby Johansen 

Spørsmål til diskusjon: Hvilke temaer og problemstillinger skal vi forfølge videre?  

Foreningsmøte med Catherine Kessedjian

Catherine Kessedijan

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte torsdag 8. september 2022 klokken 14.30, hvor vi får besøk av professor Catherine Kessedjian fra Université Panthéon-Assas (Paris II). Hun vil innlede om prosessen med å reformere prosedyrene for investor-stat tvisteløsning (ISDS).

Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17) i rom 3112, som befinner seg i byggets tredje etasje. Det er også mulig å delta digitalt via videomøteplattformen Zoom, ved å klikke på denne lenken på møtetidspunktet. Møtet vil bli avholdt på engelsk.

Her er en smakebit på professor Kessedjians innledning:

Together with Andrea Bjorklund and August Reinisch, Catherine Kessedjian represents the ILA as an observer to the UNCITRAL Working Group III discussing the reform of ISDS. Catherine attended all sessions since the inception of the project. She is the co-author of a paper on Mediation for Investor-State-Disputes, published under the auspices of the Academic Forum. She will share with us her insights about what the negotiations have produced so far and what it may produce in the future.