UiO søker vitenskapelige assistenter til satsing på forholdet mellom internasjonal og norsk rett

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo har i disse dager 2–3 ledige stillinger som vitenskapelig assistent (50 %) ved PluriCourts. Stillingene er for inntil ett år, med oppstart høsten 2022. PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet – er et Senter for fremragende forskning ved Institutt for offentlig rett.

Stillingene inngår i Det juridiske fakultets satsing på forskning om forholdet mellom internasjonal og norsk rett. Det vil også utlyses en førsteamanuensis og en postdoktorstilling innen dette feltet. De vitenskapelige assistentene vil inngå i dette miljøet og få veiledning av forskere som arbeider med disse forskningsspørsmålene. Nærmere opplysninger om satsingen finnes her.

Klikk her for å lese hele stillingsutlysningen.

Foredrag: «The Paris Agreement: Accountability and Compliance»

Vår indiske søsterforening, The Indian Society of International Law, har invitert foreningsmedlem og professor Christina Voigt til å holde et foredrag om Parisavtalens etterlevelseskomité, som hun også er «co-chair» av.

Foredraget, som også er åpent for medlemmer av Norsk forening for internasjonal rett, holdes fredag 16. april fra klokken 14:30 til 16:00. Man deltar via Microsoft Teams ved å klikke på denne lenken – gjerne noen minutter før starttidspunktet.

Her er beskrivelsen av foredraget, som er en del av The Indian Society of International Law sitt Advanced Diploma Course in International Environmental Law:

The Paris Agreement established a committee to promote implementation of and compliance with the provisions of the agreement (Paris Agreement Implementation and Compliance Committee – PAICC).

The first members of the committee were elected at the latest climate summit in Madrid, December 2019, and the committee met for the first time in 2020.

In this talk, Professor Voigt will give an overview over the committee’s roles and functions. Particular attention will be dedicated to the link to the transparency framework and how the compliance committee could enhance mutual trust and confidence between parties. She will also explain which measures and outcomes the committee is allowed to apply – and which issues would fall outside the committee’s mandate.