Nye ILA-komiteer og den 81. ILA-konferansen

Vår moderforening, International Law Association (ILA), har opprettet to nye komiteer. ILA-komiteer blir etablert for fire år av gangen, og består av medlemmer med relevant ekspertise. Komiteen analyserer, utreder, og utvikler ny kunnskap om folkeretten gjennom rapporter som leveres til de toårige ILA-konferansene.

Den første komiteen skal foreta komparative studier av nasjonale domstolers tolkning og anvendelse av reglene om diplomatiske privilegier og immunitet. Den andre komiteen skal analysere rettslige utviklingstrekk i nasjonal og internasjonal rett når det gjelder menneskerettigheter og næringsvirksomhet.

Hver nasjonal ILA-avdeling kan nominere ett medlem og ett varamedlem til disse komiteene. Norsk forening for internasjonal rett er alltid interessert i å nominere kandidater. Om du kunne tenke deg å bli nominert som foreningens representant, ta kontakt med styreleder Stian Øby Johansen.

Vi minner også om ILAs 81. konferanse, som finner sted i Athen, Hellas, fra 25. til 28. juni 2024. Temaet denne gangen er «International Law in a Fluid World». Mer informasjon om konferansen vil komme etterhvert via e-post direkte fra ILA.

Ny ILA-komité om beskyttelse av mennesker til havs

Vår moderforening, International Law Association, har nylig opprettet en komité som skal studere beskyttelse av mennesker til havs («Protection of People at Sea«). Komiteen blir ledet av professor Irini Papanicolopulu (SOAS), mens professorene Natalie Klein (UNSW Sydney) og Anne Petrig (Universitetet i Basel) er co-rapportører. Forrige uke arrangerte komiteen et par digitale lanseringsmøter, som våre medlemmer skal ha fått invitasjon til via e-post direkte fra ILA. (Om du er medlem og ikke har fått invitasjon, sjekk dine opplysninger hos ILA.)

ILA-komiteer blir etablert for fire år av gangen, og består av medlemmer med relevant ekspertise. Komiteen analyserer, utreder, og utvikler ny kunnskap om folkeretten gjennom rapporter som leveres til de toårige ILA-konferansene.

Hver nasjonal ILA-avdeling kan nominere ett medlem og ett varamedlem. Norsk forening for internasjonal rett er alltid interessert i å nominere kandidater til ILA-komiteer og lignende. Om du kunne tenke deg å bli nominert som foreningens representant, ta kontakt med styreleder Stian Øby Johansen.

For mer informasjon om komiteen, se dens nettside hos ILA. Legg særlig merke til dokumentet som utbroderer komiteens mandat.

ILA 150 år – påmeldingen til jubileumssymposiet i Paris har åpent

Vår moderforening – International Law Association – fyller 150 år i 2023, og i den anledning inviteres alle medlemmer til et jubileumsymposium i Paris 18. til 20. juni. Symposiet er i utgangspunktet et fysisk arrangement, men blir også strømmet.

Påmeldingen har nettopp åpnet, og de som melder seg på før 31. mars får en «early bird»-rabatt. Et foreløpig program for symposiet finner dere her.

Vi minner samtidig om at det i forbindelse med 150-årsjubileet holdes ILA-webinarer gjennom hele året. Klikk her for å lese mer om disse webinarene.

ILA 150 år – påmeldingen til jubileumswebinarene har åpnet

I 2023 fyller vår moderforening, International Law Association (ILA), 150 år. I den anledning blir det avholdt en rekke arrangementer gjennom året – de fleste som webinarer – men også en stor fysisk konferanse i Paris 18. til 20. juni 2023.

Påmeldingen til webinarene er nå åpnet, og om man melder seg på får man også tilgang til direktesendingen fra konferansen i Paris.

24 av webinarene er tematiske, og tar utgangspunkt i 24 «white papers» som blir utarbeidet i forbindelse med jubileet (15 er allerede publisert). Det er mulig å sende inn høringsuttalelser til disse «white papers» innen 31. desember 2022, om noen skulle ønske dette.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

NFIR fordømmer Russlands angrepskrig mot Ukraina

(English version below)

Russlands invasjon av Ukraina er en folkerettsstridig angrepskrig. Invasjonen er åpenbart i strid med forbudet mot bruk av væpnet makt i FN-pakten artikkel 2(4). Norsk forening for internasjonal rett fordømmer Russlands ulovlige handlinger på det sterkeste.

Norsk forening for internasjonal rett vil videre understreke at Russlands forsøk på å legitimere sine handlinger gjennom folkerettslig språkbruk ikke overbeviser noen. Russlands anførte begrunnelser for invasjonen mangler rot i virkeligheten.

En stats grove folkerettsbrudd setter ikke folkeretten ut av spill. Russland er forpliktet til å avslutte angrepene, og trekke sine militære tropper ut av hele Ukrainas internasjonalt anerkjente territorium. Verdens stater er forpliktet til å ikke anerkjenne Russlands folkerettsstridige handlinger og territorielle krav i Ukraina.

* * *

Russia’s invasion of Ukraine is a war of aggression in violation of international law. The invasion is a flagrant violation of the prohibition against the use of force in article 2(4) of the UN Charter. The Norwegian Branch of the ILA condemns Russia’s illegal acts in the strongest possible terms.

Furthermore, the Norwegian Branch of the ILA wants to underline that Russia’s attempts at legitimizing its conduct through the language of international law does not convince anyone. Russia’s stated reasons for the invasion is not rooted in reality.

One state’s gross violations of international law does not disable international law as such. Russia is obligated to abort its attacks, and to withdraw its troops from the entirety of Ukraine’s internationally recognized territory. The states of the world are obligated to not recognize Russia’s illegal acts and territorial claims in Ukraine.

Påmeldingen til årets ILA-konferanse i Lisboa er åpnet

Annenhvert år avholder vår moderforening International Law Association (ILA) sin konferanse. I år skal konferansen avholdes i Lisboa, Portugal fra 19. til 24. juni. Nå har også påmeldingen åpnet, og medlemmer av NFIR/ILA får rabatt på konferanseavgiften.

For mer informasjon om konferansen, samt et foreløpig program, se konferansens hjemmeside.

NFIR minner om: ILAs 79. konferanse 29. november til 13. desember

International Law Association, den internasjonale foreningen for folkerett, avholder sin toårige konferanse fra 29. november til 13. desember 2020.

Denne gangen er det den japanske foreningen for internasjonal rett som er arrangør. Planen var opprinnelig at konferansen skulle holdes i Kyoto, men på grunn av den pågående koronapandemien blir konferansen isteden avholdt i form av en lang rekke fjernmøter og webinarer via Zoom.

Programmet er bredt anlagt, og består av en blanding åpne og lukkede møter for de ulike ILA-komitéene og studiegruppene. I tillegg er det en rekke åpne panelsamtaler om dagsaktuelle folkerettslige spørsmål.

Alle medlemmer av NFIR er automatisk medlemmer av ILA, og får dermed rabatt på deltakeravgiften.

Se konferansens nettside for mer informasjon og påmelding.

Generalforsamling avholdt – 16. august 2017

Den 16. august 2017 ble det avhold generalforsamling i Norsk Forening for Internasjonal Rett. Under generalforsamlingen ble det blant annet valgt et nytt styre:

Styremedlemmer:

 • Geir Ulfstein (leder)
 • Helge Seland (nestleder)
 • Christina Voigt (nestleder)
 • Gro Nystuen
 • Mads Andenæs
 • Ida Andenæs Galtung
 • Stian Øby Johansen

Varamedlemmer

 • Njaal Høstmælingen
 • Ola Mestad
 • Karin Fløistad

Les videre for et fullstendig referat fra generalforsamlingen.

Les videre

Generalforsamling avholdt

Den 1. desember 2014 ble det avhold generalforsamling i Norsk Forening for Internasjonal Rett. Under generalforsamlingen ble det blant annet valgt et nytt styre:

 • Margit Tveiten (leder)
 • Christina Voigt (nestleder)
 • Geir Ulfstein
 • Mads Andenæs
 • Ida Andenæs Galtung
 • Gro Nystuen
 • Stian Øby Johansen

Les videre for en fullstendig oppsummering av generalforsamlingen. Les videre