Møte om situasjonen i Gaza

I kjølvannet av det brutal terroranslaget fra Hamas den 7. oktober 2023 har det pågått en intens væpnet konflikt på Gazastripen. Israels militære styrker har tatt kontroll over store deler av Gaza, men kostnadene har vært enorme. Titusenvis av sivile liv har gått tapt, og de materielle skadene er enorme.

Konflikten reiser en rekke folkerettslige spørsmål. Noen av disse har allerede blitt tema i saker for Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag. Sør-Afrika har anklaget Israel for folkemord, og det var nylig muntlig høring i saken om de rettslige konsekvensene av Israels okkupasjon av de palestinske områdene. Til stadighet kommer det anklager om krigsforbrytelser, og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har varslet at den følger med på konflikten. Og bak disse spørsmålene ligger større juridiske problemstillinger som lenge har preget konflikten mellom israelerne og palestinerne. Var for eksempel Gazastripen okkupert før 7. oktober 2023? Er Palestina en stat?

Disse og lignende spørsmål står på dagsorden for Norsk forening for internasjonal retts møte torsdag 21. mars klokken 14:00. Alle er velkomne til å høre våre fire paneldeltakere diskutere de rettslige aspektene av denne konflikten:

 • Andreas Motzfeldt Kravik, statssekretær i utenriksdepartementet.
 • Elizabeth Baumann, dommer i Borgarting lagmannsrett med doktorgrad i internasjonal strafferett.
 • Sigrid Redse Johansen, generaladvokat med doktorgrad i krigens folkerett.
 • Geir Ulfstein, professor i folkerett.

Moderator: Stian Øby Johansen, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett (UiO).

Møtet avholdes i et hybrid format. Vi treffes fysisk i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.

Nye ILA-komiteer og den 81. ILA-konferansen

Vår moderforening, International Law Association (ILA), har opprettet to nye komiteer. ILA-komiteer blir etablert for fire år av gangen, og består av medlemmer med relevant ekspertise. Komiteen analyserer, utreder, og utvikler ny kunnskap om folkeretten gjennom rapporter som leveres til de toårige ILA-konferansene.

Den første komiteen skal foreta komparative studier av nasjonale domstolers tolkning og anvendelse av reglene om diplomatiske privilegier og immunitet. Den andre komiteen skal analysere rettslige utviklingstrekk i nasjonal og internasjonal rett når det gjelder menneskerettigheter og næringsvirksomhet.

Hver nasjonal ILA-avdeling kan nominere ett medlem og ett varamedlem til disse komiteene. Norsk forening for internasjonal rett er alltid interessert i å nominere kandidater. Om du kunne tenke deg å bli nominert som foreningens representant, ta kontakt med styreleder Stian Øby Johansen.

Vi minner også om ILAs 81. konferanse, som finner sted i Athen, Hellas, fra 25. til 28. juni 2024. Temaet denne gangen er «International Law in a Fluid World». Mer informasjon om konferansen vil komme etterhvert via e-post direkte fra ILA.

Møte om FNs undersøkelseskommisjon for Ukraina, med innledning av Erik Møse

FNs menneskerettighetsråd opprettet i mars 2022 en uavhengig undersøkelseskommisjon for Ukraina, med mandat til å undersøke påståtte brudd på menneskerettigheter, krigens folkerett, og tilknyttede straffbare forhold i forbindelse med Russlands angrepskrig mot Ukraina. Erik Møse – tidligere dommer i Norges Høyesterett og EMD, samt dommer og president i ICTR – ble utnevnt til undersøkelseskommisjonens leder.

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til møte om undersøkelseskommisjonens arbeid torsdag 15. februar kl. 14:00. Møtet vil innledes av Erik Møse, som vil gjøre rede for kommisjonens arbeid i Ukraina og dens rapporter så langt. Etter hans innledning åpner vi for spørsmål og innspill fra salen.

Møtet avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 1 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.

Arrangement i regi av Svenska ILA: «Symposium in honor of Marie Jacobsson»

Vår svenske søsterforening, Svenska ILA, organiserer et hybrid seminar til ære for Marie Jacobsson 24. januar, som NFIR-medlemmer er velkomne til å delta på:

The Swedish Branch hereby warmly invites you to a one-day symposium in honor of Ambassador Marie Jacobsson. As you may know, Marie was formerly the Principal Legal Advisor on International Law at the Swedish MFA and Special Rapporteur of the International Law Commission, and she is a long-standing board-member of the Swedish Branch. The symposium will be held in hybrid-format on January 24, with the event taking place at Stockholm University, and the program features a stellar selection of speakers. Please find more information in the attached program.

If you wish to participate online via Zoom there is no need to register in advance, and you may access the symposium through the following link: click here.

If you’d like to participate on-site, you’ll find more information in the program about how to register for the event (by January 22).

We hope that the symposium will be of interest to you and your members and wish you all a great weekend.

Møte om COP28 med Christina Voigt

FNs 28. klimakonferanse (COP28) ble avsluttet i midten av desember i Dubai. Hva kom partene frem til, og hvilken rettslig betydning har forhandlingsresultatene?

I samarbeid med Naturressursgruppen og faggruppe for klimarett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, inviterer Norsk forening for internasjonal rett til et åpent møte om COP28. Møtet innledes av Christina Voigt. I tillegg til å være professor i internasjonal miljørett ved Det juridiske fakultet, UiO, er hun leder av Parisavtalens etterlevelseskomité, samt medlem av den norske delegasjonen under klimaforhandlingene. Hun skrev også nylig en kronikk om COP28 i Aftenposten.

Møtet finner sted torsdag 18. januar klokken 14:15, og avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.

Arrangement i regi av Svenska ILA: «Företagshemligheter – skydd på hemmaplan och utomlands»

Vår svenske søsterforening, Svenska ILA, organiserer et hybrid seminar om forretningshemmeligheter den 5. desember, som NFIR-medlemmer er velkomne til å delta på:

Företagshemligheter – skydd på hemmaplan och utomlands

TalareChristina Wainikka, docent i civilrätt och policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, Lagen om företagshemligheter – En kommentar (2023) och Lydia Lundstedt, jur. dr i internationell privat- och processrätt, Cross-Border Trade Secret Disputes in the European Union: Jurisdiction and Applicable Law (2023). Samtalet kommer modereras av Carolina Saf.

Lokal: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm. T-bana Östermalm. Mötesrum: Vardagsrummet 003. Sammankomsten äger även rum online.

Tid: Tisdagen den 5 december 2023, kl. 17.15.

Anmälan: Vänligen senast måndag den 4 december, kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se. Vänligen indikera även ifall Du önskar delta online så att Du kan erhålla en länk till online-eventet.

Foreningsmøte om klimasaker i internasjonale domstoler

Året 2023 har vist seg å være året for klimasaker i internasjonale domstoler. Særlig har det vært mange prosesser som skal lede frem til rådgivende uttalelser:

 • ICJ-saken om «Obligations of States in respect of Climate Change».
 • ITLOS-saken om staters klimarelevante forpliktelser under havrettskonvensjonen (UNCLOS).
 • Den inter-amerikanske menneskerettsdomstolens sak om «the Scope of the State Obligations for Responding to the Climate Emergency».

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til et møte 1. november kl. 14:15 til 15:45 om disse sakene, som reiser en rekke interessante spørsmål. For å nevne noen: Hvilke rettsspørsmål må domstolene ta stilling til i disse sakene? Hvis ønsket er å begrense klimaendring, er det å bringe klimaspørsmål inn for internasjonale domstoler en fornuftig strategi? Hvilker farer og risiki innebærer disse prosessene? Hvilken posisjon har Norge inntatt i prosessene for ICJ og ITLOS? Hva kan det tenkes at avgjørelsene vil gå ut på?

Til å innlede om dette temaet har vi fått med oss to innledere:

Etter deres innledninger blir det rikelig med tid til diskusjon – både mellom innlederne og med publikum.

Møtet avholdes i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 3 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.

Foreningsmøte: «Nuclear Weapons Law: Where are we going?»

Norsk militærjuridisk forening arrangerer, i samarbeid med Norsk forening med internasjonal rett, et seminar om internasjonal atomvåpenrett den 24. oktober kl. 18:15–1930 i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje).

Møtet innledes av Dr William H. Boothby (Air Commodore (Retd), former Deputy Director of Legal Services in the UK Royal Air Force, Honorary Professor of Australian National University), som skal holde et foredrag med tittelen «Nuclear Weapons Law: Where are we going?«.

Etter foredraget vil Norges generaladvokat Sigrid Redse Johansen komme med en forberedt kommentar, før publikum inviteres til å komme med sine spørsmål og kommentarer.

Seminaret er åpent for alle interesserte, men man må melde seg på ved å sende en e-post til Professor Kjetil Mujezinović Larsen <k.m.larsen@jus.uio.no>. Seminaret blir også streamet på denne lenken.

Her er en smakebit på Dr Boothbys foredrag:

In November 2021, William H. Boothby published (together with Professor Wolff Heintschel von Heinegg) the book Nuclear Weapons Law: Where Are We Now? with Cambridge University Press. Only months later, the issue became front page news across the world through Russia’s invasion of Ukraine and the consequent threat of use of nuclear weapons. Now more than ever it is important to understand what international law does, and does not, say about the threat and use of nuclear weapons. Following the publication of the book, the authors initiated a project with international experts intended to put together a globally representative and inclusive view of nuclear weapons law. Using this project as a basis, Dr. Boothby will address current challenges and controversies in nuclear weapons law.

Generalforsamling med innledning fra Rolf Einar Fife om hans verv som ILC-medlem

I perioden 2023-2027 er Rolf Einar Fife innvalgt i FNs folkerettskommisjon (ILC). Over sommeren deltok han i sin første ILC-sesjon. Den 17. oktober kl. 14:15 kommer han til oss for å fortelle om hvordan det er å være medlem av dette kollegiet av fremtredende folkerettslærde, som arbeider for å kodifisere og utvikle folkeretten.

Etter Fifes innledning avholder foreningen sin formelle generalforsamling for 2023. Agendaen for generalforsamlingen er som følger:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Regnskap for 2022.
 3. Valg av styre (hele styret er på valg).
 4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
 5. Eventuelt.

Møtet avholdes i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

Ny ILA-komité om beskyttelse av mennesker til havs

Vår moderforening, International Law Association, har nylig opprettet en komité som skal studere beskyttelse av mennesker til havs («Protection of People at Sea«). Komiteen blir ledet av professor Irini Papanicolopulu (SOAS), mens professorene Natalie Klein (UNSW Sydney) og Anne Petrig (Universitetet i Basel) er co-rapportører. Forrige uke arrangerte komiteen et par digitale lanseringsmøter, som våre medlemmer skal ha fått invitasjon til via e-post direkte fra ILA. (Om du er medlem og ikke har fått invitasjon, sjekk dine opplysninger hos ILA.)

ILA-komiteer blir etablert for fire år av gangen, og består av medlemmer med relevant ekspertise. Komiteen analyserer, utreder, og utvikler ny kunnskap om folkeretten gjennom rapporter som leveres til de toårige ILA-konferansene.

Hver nasjonal ILA-avdeling kan nominere ett medlem og ett varamedlem. Norsk forening for internasjonal rett er alltid interessert i å nominere kandidater til ILA-komiteer og lignende. Om du kunne tenke deg å bli nominert som foreningens representant, ta kontakt med styreleder Stian Øby Johansen.

For mer informasjon om komiteen, se dens nettside hos ILA. Legg særlig merke til dokumentet som utbroderer komiteens mandat.