Seminar: «A Tribute to Professor Finn Seyersted»

Institutt for privatrett (UiO), den Tsjekkiske ambassaden i Oslo, og Norsk forening for internasjonal rett arrangerer et seminar til minne om professor Finn Seyersted 3. oktober 2019 fra kl. 11:00 til 15:00 i Kjerka, Domus Media (Karl Johans Gate 47).

Seminaret avholdes på engelsk. Her er seminarets fullstendige program:

Embassy of the Czech Republic in Oslo, Faculty of Law, University of Oslo and Norsk forening for internasjonal rett invites you to the legal seminar:

A Tribute to Professor Finn Seyersted in the light of the 55th anniversary of publishing his article «Objective International Personality of Intergovernmental Organizations«.

 • Introduction – H. E. Jaroslav Knot, Ambassador of the Czech Republic
 • Finn Seyersted´s work and life – Prof. Mads Andenæs, QC, Faculty of Law, University of Oslo
 • Descriptive comments on the definition of international organizations – Prof. Dalibor Jílek – Faculty of Law, Palacký University Olomouc

Se også arrangementets nettsider hos Institutt for privatrett.

Medlemsmøte m/Stian Øby Johansen: «Internasjonale organisasjoners immunitet mot søksmål – uten unntak?»

Foto: UiO

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 27. august klokken 17:00. Da vil førsteamanuensis Stian Øby Johansen innlede om internasjonale organisasjoners immunitet mot søksmål ved nasjonale domstoler.

Internasjonale organisasjoners immunitet har blitt et stadig mer omdiskutert tema de senere år, særlig i kjølvannet av at FN-operasjonen i Haiti forårsaket et kolerautbrudd som til når har tatt livet av over 10 000 personer. Kan FN virkelig være immun mot erstatningssøksmål fra de kolerasyke og/eller deres etterlatte? Finnes det ingen unntak fra immuniteten, slik som det gjøre for stater? Og, hvis vi tenker immuniteten borte, er det andre hindre i veien for søksmål?

Stian vil drøfte temaet i lys av nyere rettspraksis på området, blant annet Goerges/Haiti-saken fra 2016 (US Court of Appeals), Jam-saken fra 2019 (US Supreme Court), Tomanović-saken fra 2019 (UK High Court of Justice), og en norsk sak fra 2018 om varetektsfengsling av en NATO-offiser i Stavanger (Gulating Lagmannsrett).

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Generalforsamling med Gentian Zyberi: «The Work of the UN Human Rights Committee»

Norsk forening for internasjonal rett avholder generalforsamling tirsdag 14. mai klokken 16:00. Som vanlig på våre møter blir det et faglig innslag, og denne gangen vil instituttleder ved Senter for menneskerettigheter og medlem av FNs menneskerettskomité professor Gentian Zyberi holde en innledning med tittelen «The Work of the UN Human Rights Committee».

Generalforsamlingens formelle del avholdes i forkant av det faglige programmet. Agendaen er som følger:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Regnskap for 2017 og 2018.
 3. Valg av styre (alle medlemmer er på valg).
 4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
 5. Eventuelt.

Årsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Oppdatert: Protokollen fra generalforsamlingen kan lastes ned her.

Medlemsmøte m/Sofie Høgestøl: «Hvordan kan og bør vi straffe fremmedkrigerne?»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte torsdag 21. mars klokken 16:00. Denne gangen vil Universitetslektor Sofie A. E. Høgestøl holde en innledning med tittelen «Hvordan kan og bør vi straffe fremmedkrigerne?».

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Medlemsmøte m/Christina Voigt: «Mer ambisiøse klimaforpliktelser og bedre kontroll med overholdelsen: Hva ble oppnådd i Katowice?»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 22. januar klokken 16:00. Denne gangen vil Professor Christina Voigt holde en innledning med tittelen «Mer ambisiøse klimaforpliktelser og bedre kontroll med overholdelsen: Hva ble oppnådd i Katowice?».

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Medlemsmøte m/Andreas Motzfeldt Kravik: «Erfaringer og refleksjoner etter fire år som folkerettsjurist ved FN-delegasjonen i New York»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 20. november klokken 17:30. Denne gangen er det Andreas Motzfeldt Kravik fra Utenriksdepartementet som holder en innledning med tittelen «Erfaringer og refleksjoner etter fire år som folkerettsjurist ved FN-delegasjonen i New York».

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

«The whole world shall be ruled by law»: reflections on a century of international adjudication

Den 26. september kl. 18:30 har Norsk forening for internasjonal rett, i samarbeid med Det juridiske fakultets forskergruppe «Folkerett og internasjonal styring», invitert Professor Christian J. Tams fra Universitetet i Glasgow til å holde foredrag om internasjonale domstolers dømmende virksomhet.

Foredraget finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

For mer informasjon, se arrangementets nettside på UiO.no.

Medlemsmøte m/Christoffer C. Eriksen: «Norske militæroperasjoner i Libya – folkerettslige spørsmål»

Norsk forening for internasjonal rett avholder tirsdag 18. september klokken 17:30 medlemsmøte. Professor Christoffer C. Eriksen, medlem av det såkalte Libya-utvalget vil holde en innledning med tittelen «Norske militæroperasjoner i Libya – folkerettslige spørsmål». Innledningen etterfølges av en forberedt kommentar fra Professor Geir Ulfstein.

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Medlemsmøte m/William A. Schabas

Førstkommende onsdag (29. august) klokken 18:00 avholder Norsk forening for internasjonal rett, i samarbeid med PluriCourts, semesterets første medlemsmøte. Denne gangen får vi besøk av Professor William A. Schabas fra Middelsex University. Han har nylig publisert en bok om forsøket på å tiltale Keiser Vilhelm II for et internasjonalt straffetribunal i kjølvannet av første verdenskrig. Under medlemsmøtet vil han holde et foredrag basert på boken, med tittelen: «The Trial of the Kaiser and the Origins of International Criminal Law«.

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Generalforsamling og medlemsmøte m/Sir Michael Wood 25. juni

Norsk forening for internasjonal rett avholder mandag 25. juni 2018 kombinert generalforsamling og medlemsmøte. Generalforsamlingen begynner klokken 17:30, og etterfølges av et faglig medlemsmøte fra klokken 18:15. Denne gangen er vi så heldige å ha Sir Michael Wood på besøk, og han vil holde et foredrag med følgende tittel: «The international law on the use of force: legality v. legitimacy».

Generalforsamlingen og medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Agendaen for generalforsamlingen er som følger:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Regnskap 2017 (dokumenter kommer) og informasjon om overgangen til ny forretningsfører.
 3. Forslag om heving av kontingenten.
 4. Valg av styre/bekreftelse av styre for registrering i Brønnøysund. (Utgår, da nytt styre er blitt godkjent i Brønnøysund basert på fjorårets referat.)
 5. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
 6. Eventuelt.

Oppdatert:
Klikk her for å laste ned referatet fra generalforsamlingen.