Foreningsmøte: Erfaringer fra Norges periode i FNs sikkerhetsråd

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte tirsdag 27. juni 2023 klokken 14.30 om Norges erfaringer med å sitte i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. To sentralt plasserte praktikere fra UD, som var en del av teamet som jobbet opp mot sikkerhetsrådet, vil innlede om følgende temaer:

 • Norske prioriteringer og gjennomslag
  • Therese Johansen (Folkerettsrådgiver og tidligere sikkerhetsrådskoordinator i UDs rettsavdeling)
 • Arbeidet i Sikkerhetsrådets underliggende organ – med særlig fokus på sanksjonskomiteene
  • Martin Richardsen (Seniorrådgiver i UDs rettsavdeling og tidligere ambassadesekretær ved FN-delegasjonen i New York)

Deretter vil vi åpne opp for en diskusjon, som innledes og modereres av førsteamanuensis Stian Øby Johansen.

For å kunne ha en best mulig diskusjon ber vi denne gangen om at deltagerne på foreningsmøtet respekterer «The Chatham House Rule». Dette innebærer at alle som deltar står fritt til å bruke informasjon som blir diskutert, men det er ikke tillatt å oppgi identiteten eller institusjonstilknytningen til den som har komme med informasjonen.

Foreningsmøtet avholdes som vanlig i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

AVLYST/UTSATT GRUNNET SYKDOM: «FNs havrettskonvensjon fyller 40 år – tåler den vår tids utfordringer?»

Dette foreningsmøtet må dessverre utsettes grunnet sykdom. Vi vil sende ut kunngjøring med ny dato etterhvert.

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte mandag 27. mars 2023 klokken 14.30, hvor professor Ingvild Ulrikke Jakobsen fra Norsk senter for havrett (UiT) vil innlede i anledning FNs havrettskonvensjons 40-årsjubileum. Innledning tar utgangspunkt i et innlegg hun publiserte på Rett24.no i desember: FNs havrettskonvensjon fyller 40 år – tåler den vår tids utfordringer?

Vi legger opp til en fysisk møteplass i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17) i rom 3215, som befinner seg i byggets tredje etasje. Innlederen, professor Jakobsen, vil delta via Zoom. Det er også mulig for andre å delta digitalt via Zoom, ved å klikke på denne lenken på møtetidspunktet.

ILA 150 år – påmeldingen til jubileumssymposiet i Paris har åpent

Vår moderforening – International Law Association – fyller 150 år i 2023, og i den anledning inviteres alle medlemmer til et jubileumsymposium i Paris 18. til 20. juni. Symposiet er i utgangspunktet et fysisk arrangement, men blir også strømmet.

Påmeldingen har nettopp åpnet, og de som melder seg på før 31. mars får en «early bird»-rabatt. Et foreløpig program for symposiet finner dere her.

Vi minner samtidig om at det i forbindelse med 150-årsjubileet holdes ILA-webinarer gjennom hele året. Klikk her for å lese mer om disse webinarene.

Medlemsmøte med Gentian Zyberi om FNs menneskerettskomités arbeid

Norsk forening for internasjonal rett inviterer – i samarbeid med forskergruppen for internasjonal rett ved UiO – til et seminar med professor og nylig avgått medlem av FNs menneskrettskomité, Gentian Zyberi.

Temaet for seminaret er FNs menneskerettskomité, og Gentian vil gi oss et innsideperspektiv på denne viktige institusjonen og dens arbeidsmetoder. Han vil i den forbindelse kommentere noen viktige klagesaker fra hans periode i komiteen, om blant annet klimaendringer, rettferdig rettergang, og likestilling. Vi vil også få innsikt i prosessen med å utarbeide komiteens generelle kommentar nr. 37 om retten til å delta i fredelige forsamlinger. Videre vil han diskutere hvor langt komiteen kan gå i å indikere hvilke rettsmidler («remedies») staten må tilby i saker der komiteen slå fast at klager har blitt utsatt for en menneskerettighetskrenkelse.

Innledningen og seminaret vil i utgangspunktet være på engelsk, men det vil også være mulig å stille spørsmål eller komme med kommentarer på norsk.

Seminaret avholdes tirsdag 31. januar fra klokken 12:00 til 13:30. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, rom 7227 (i byggets syvende etasje). I Bergen møtes vi hos Det juridiske fakultet, i Møterom 448 JUS2. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for medlemsmøtet.

Generalforsamling med innlegg fra Terje Einarsen om Norges holdning til aggresjonsforbrytelsen.

Onsdag 14. desember klokken 14:30 avholder Norsk forening for internasjonal rett årets generalforsamling. Som vanlig på våre møter blir det et faglig innslag, denne gangen ved professor Terje Einarsen fra Universitetet i Bergen. Han vil innlede om Norges holdning til aggresjonsforbrytelsen – historikk, Kampala-tillegget og spesialtribunal for Ukraina. Her er en smakebit på hans innlegg:

Norske myndigheter har vært skeptisk til håndheving av det folkerettslige straffebudet mot angrepskrig. Stortinget har senest i 2021, og i juni 2022, med klart flertall stemt nei til ratifikasjon av Kampala-tillegget i Roma-vedtektene for ICC. Regjeringer med skiftende politisk sammensetning har ment det samme. Norge har hittil avvist å støtte et spesialtribunal for Ukraina. Hvorfor er dette Norges holdning, og er det rom for endring?

Generalforsamlingens formelle del avholdes i forkant av det faglige programmet. Agendaen er som følger:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Regnskap for 2021.
 3. Valg av styre.
 4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
 5. Eventuelt.

Generalforsamlingen blir avholdt i et hybrid format, med fysiske møter både i Oslo og i Bergen. Slik legger vi til rette for at flest mulig av foreningens medlemmer som ønsker å møtes fysisk kan gjøre det, samtidig som vi også åpner for rent digital deltagelse.

I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 2 (i byggets andre etasje). I Bergen møtes vi hos Det juridiske fakultet, i rom JUS II 448. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for generalforsamlingen.

ILA 150 år – påmeldingen til jubileumswebinarene har åpnet

I 2023 fyller vår moderforening, International Law Association (ILA), 150 år. I den anledning blir det avholdt en rekke arrangementer gjennom året – de fleste som webinarer – men også en stor fysisk konferanse i Paris 18. til 20. juni 2023.

Påmeldingen til webinarene er nå åpnet, og om man melder seg på får man også tilgang til direktesendingen fra konferansen i Paris.

24 av webinarene er tematiske, og tar utgangspunkt i 24 «white papers» som blir utarbeidet i forbindelse med jubileet (15 er allerede publisert). Det er mulig å sende inn høringsuttalelser til disse «white papers» innen 31. desember 2022, om noen skulle ønske dette.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Rettslige perspektiver på Norges sanksjoner mot Russland

Domus Juridica
Domus Juridica
Foto: Jan-Tore Egge
(CC-BY-SA 4.0)

Norsk forening for internasjonal rett inviterer – i samarbeid med forskergruppen for internasjonal rett ved UiO og Norsk forening for europarett – til et halvdags seminar om de rettslige problemstillingene Norges sanksjoner mot Russland reiser.

Formålet med seminaret er å innlede en debatt om rettsspørsmålene Norges sanksjoner mot Russland reiser. Det vil bli korte innlegg fra både praktikere og akademikere, som vil ha fokus på de rettslige utfordringene de ser på bakgrunn av sin erfaring og ekspertise. På bakgrunn av innleggene, og en diskusjon i plenum, vil vi i fellesskap forsøke å peke ut noen problemstillinger som bør forfølges videre, for eksempel i form av en seminarrekke på nyåret.

Seminaret avholdes mandag 28. november fra klokken 09:00 til 12:00. Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17), i Auditorium 2, som befinner seg i byggets andre etasje. Vi ber om at de som ønsker å delta registrerer seg på forhånd ved å klikke her.

Program

09:00 – 09:10 Velkommen v/førsteamanuensis Stian Øby Johansen 

09:10 – 10:00 Praktikerpanelet  

 • Martin Sørby, nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling 
 • Advokat Tine Vigmostad (Wikborg Rein) 
 • Advokat Ronny Rosenvold (CMS Kluge) 
 • Advokat Hugo-A. B. Munthe-Kaas (DLA Piper) 

10:10 – 11:30 Akademikerpanelet

 • Førsteamanuensis Sigrid Stokstad
 • Professor Christoffer Eriksen
 • Stipendiat Torkell Sætervadet
 • Førsteamanuensis Astrid Iversen
 • Professor Geir Ulfstein
 • Professor Anders Løvlie
 • Professor Benedicte M. Høgberg

11:30 – 12:00 Diskusjon og «brainstorming» 

Ordstyrer: Stian Øby Johansen 

Spørsmål til diskusjon: Hvilke temaer og problemstillinger skal vi forfølge videre?  

Foreningsmøte med Catherine Kessedjian

Catherine Kessedijan

Norsk forening for internasjonal rett inviterer alle interesserte til foreningsmøte torsdag 8. september 2022 klokken 14.30, hvor vi får besøk av professor Catherine Kessedjian fra Université Panthéon-Assas (Paris II). Hun vil innlede om prosessen med å reformere prosedyrene for investor-stat tvisteløsning (ISDS).

Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17) i rom 3112, som befinner seg i byggets tredje etasje. Det er også mulig å delta digitalt via videomøteplattformen Zoom, ved å klikke på denne lenken på møtetidspunktet. Møtet vil bli avholdt på engelsk.

Her er en smakebit på professor Kessedjians innledning:

Together with Andrea Bjorklund and August Reinisch, Catherine Kessedjian represents the ILA as an observer to the UNCITRAL Working Group III discussing the reform of ISDS. Catherine attended all sessions since the inception of the project. She is the co-author of a paper on Mediation for Investor-State-Disputes, published under the auspices of the Academic Forum. She will share with us her insights about what the negotiations have produced so far and what it may produce in the future.

NFIR fordømmer Russlands angrepskrig mot Ukraina

(English version below)

Russlands invasjon av Ukraina er en folkerettsstridig angrepskrig. Invasjonen er åpenbart i strid med forbudet mot bruk av væpnet makt i FN-pakten artikkel 2(4). Norsk forening for internasjonal rett fordømmer Russlands ulovlige handlinger på det sterkeste.

Norsk forening for internasjonal rett vil videre understreke at Russlands forsøk på å legitimere sine handlinger gjennom folkerettslig språkbruk ikke overbeviser noen. Russlands anførte begrunnelser for invasjonen mangler rot i virkeligheten.

En stats grove folkerettsbrudd setter ikke folkeretten ut av spill. Russland er forpliktet til å avslutte angrepene, og trekke sine militære tropper ut av hele Ukrainas internasjonalt anerkjente territorium. Verdens stater er forpliktet til å ikke anerkjenne Russlands folkerettsstridige handlinger og territorielle krav i Ukraina.

* * *

Russia’s invasion of Ukraine is a war of aggression in violation of international law. The invasion is a flagrant violation of the prohibition against the use of force in article 2(4) of the UN Charter. The Norwegian Branch of the ILA condemns Russia’s illegal acts in the strongest possible terms.

Furthermore, the Norwegian Branch of the ILA wants to underline that Russia’s attempts at legitimizing its conduct through the language of international law does not convince anyone. Russia’s stated reasons for the invasion is not rooted in reality.

One state’s gross violations of international law does not disable international law as such. Russia is obligated to abort its attacks, and to withdraw its troops from the entirety of Ukraine’s internationally recognized territory. The states of the world are obligated to not recognize Russia’s illegal acts and territorial claims in Ukraine.

Boklansering med Yuliya Chernykh: «Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration»

Norsk forening for internasjonal rett avholder sitt neste møte tirsdag 22. mars klokken 14:15. På møtet vil Yuliya Chernykh, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, presentere sin nye bok Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration: A Theory of the Incidental Issue.

Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17) i rom 3109, som befinner seg i byggets tredje etasje. Det er også mulig å delta digitalt via videomøteplattformen Zoom, ved å klikke på denne lenken på møtetidspunktet. Møtet vil denne gangen bli avholdt på engelsk.

Her er en smakebit på boken, som vi vil får høre mer om på medlemsmøtet:

Contracts are relevant, frequently central, for a significant number of investment disputes. Yet, the way tribunals ascertain their content remains largely underexplored. How do tribunals interpret contracts in investment treaty arbitration? How should they interpret contracts? Does national law have any role to play? Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration: A Theory of the Incidental Issue (Brill 2022) addresses these questions. The monograph offers a valuable insight into the practice and theory of contract interpretation in investment treaty arbitration.

Boken er fritt tilgjengelig i elektronisk format (open access) via Brill.com.