Generalforsamling og medlemsmøte m/Sir Michael Wood 25. juni

Norsk forening for internasjonal rett avholder mandag 25. juni 2018 kombinert generalforsamling og medlemsmøte. Generalforsamlingen begynner klokken 17:30, og etterfølges av et faglig medlemsmøte fra klokken 18:15. Denne gangen er vi så heldige å ha Sir Michael Wood på besøk, og han vil holde et foredrag med følgende tittel: «The international law on the use of force: legality v. legitimacy».

Generalforsamlingen og medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Agendaen for generalforsamlingen er som følger:

 1. Godkjennelse av innkallingen.
 2. Regnskap 2017 (dokumenter kommer) og informasjon om overgangen til ny forretningsfører.
 3. Forslag om heving av kontingenten.
 4. Valg av styre/bekreftelse av styre for registrering i Brønnøysund. (Utgår, da nytt styre er blitt godkjent i Brønnøysund basert på fjorårets referat.)
 5. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
 6. Eventuelt.

Oppdatert:
Klikk her for å laste ned referatet fra generalforsamlingen.

Del på sosiale medier:

Seminar: International Courts in the face of Increasing National Criticism

Gruppebilde fra Brandeis Institutes forrige møte for internasjonale dommere i 2016.

Gruppebilde fra Brandeis Institutes forrige møte for internasjonale dommere i 2016.

Norsk forening for internasjonal rett, PluriCourts, og forskergruppen «Folkerett og internasjonal styring» ved UiO arrangerer et åpent seminar med internasjonale dommere med tittelen International Courts in the face of Increasing National Criticism: Experiences and Strategies from the European Court of Human Rights, the International Criminal Court, the International Tribunal for the Law of the Sea and the WTO Appellate Body.

Seminaret finner sted 31. mai 2018 fra klokken 18:30 til 20:00 i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt i Kjerka, Domus Media (midtbygningen), Karl Johans gate 47. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren).

Det blir innlegg fra følgende internasjonale dommere:

 • Dommer Erik Møse (Norge) – European Court of Human Rights
 • Dommer Marc Perrin de Brichambaut (Frankrike) – International Criminal Court
 • Dommer Ujal Bhatia (India) – World Trade Organization Appellate Body
 • Dommer Liesbeth Lijnzaad (Nederland) – ITLOS

Deretter blir det forberedt kommentar fra to forskere tilknyttet PluriCourts:

 • Professor Freya Baetens
 • Professor Andreas Føllesdal

Møtet ledes av Professor Geir Ulfstein.

Seminaret arrangeres i forbindelse med at PluriCourts er vert for Brandeis Institute for International Judges‘ tolvte samling for internasjonale dommere. Disse møtene finner sted med omtrent 18 måneders mellomrom, og gir internasjonale dommere en møteplass der de i fellesskap kan reflektere over både praktiske, prinsipielle, og filosofiske problemstillinger knyttet til deres virke.

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte 13. mars – Mads Andenæs innleder om rettsprinsipper i folkeretten

Norsk forening for internasjonal rett avholder tirsdag 13. mars 2018 klokken 18:00 medlemsmøte der professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo vil innlede om rettsprinsipper i folkeretten.

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Rom 571, som ligger i 5. etasje i Domus Nova (i lokalene til PluriCourts). Inngang fra Pilestredet (ring 2) for de som ikke har adgangskort.

Les videre for et sammendrag av foredraget: Les videre

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte tirsdag 30. januar – Giuditta Cordero-Moss innleder om betydningen av ordre public basert på menneskerettigheter i internasjonal kommersiell rett

Norsk forening for internasjonal rett avholder tirsdag 30. januar 2017 klokken 18:00 medlemsmøte der professor Giuditta Cordero-Moss ved Universitetet i Oslo vil innlede om betydningen av ordre public basert på menneskerettigheter i internasjonal kommersiell rett.

Lysarkene til foredraget kan lastes ned her.

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Lødrups Kjeller, som ligger i kjelleretasjen i Domus Media (midtbygningen). Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren).

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte onsdag 6. desember – Stian Øby Johansen innleder om internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar

Norsk forening for internasjonal rett avholder onsdag 6. desember 2017 klokken 18:00 medlemsmøte der førstelektor Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo vil innlede om internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar. Stian fikk i 2017 den juridiske doktorgrad (ph.d.) på avhandlingen «The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations: A Framework and Three Case Studies.»

Medlemsmøtet finner denne gangen sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Lødrups Kjeller, som ligger i kjelleretasjen i Domus Media (midtbygningen). Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren).

Del på sosiale medier:

Generalforsamling avholdt – 16. august 2017

Den 16. august 2017 ble det avhold generalforsamling i Norsk Forening for Internasjonal Rett. Under generalforsamlingen ble det blant annet valgt et nytt styre:

Styremedlemmer:

 • Geir Ulfstein (leder)
 • Helge Seland (nestleder)
 • Christina Voigt (nestleder)
 • Gro Nystuen
 • Mads Andenæs
 • Ida Andenæs Galtung
 • Stian Øby Johansen

Varamedlemmer

 • Njaal Høstmælingen
 • Ola Mestad
 • Karin Fløistad

Les videre for et fullstendig referat fra generalforsamlingen.

Les videre

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte NFIR mandag 27. mars 2017 – Helge Seland «Ulike modeller for avtaler om frihandel og annet samarbeid, i lys av Brexit»

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til medlemsmøte mandag 27. mars kl. 17.30 til ca. 19.00 i Utenriksdepartementets lokaler.

Avdelingsdirektør og nestleder i Rettsavdelingen i UD, Helge Seland, vil holde et foredrag om ulike modeller for avtaler om frihandel og annet samarbeid, i lys av Brexit.

Vi ber om uforpliktende påmelding til kcg@thommessen.no innen fredag 24. mars.

Husk å ta med legitimasjon.

Vel møtt!

 

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte mandag 8. februar 2016

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til medlemsmøte mandag 8. februar kl. 18.00 i Utenriksdepartementet.

Ekspedisjonssjef Margit Tveiten og seniorrådgiver Erik Furu i Rettsavdelingen i UD vil holde foredrag om temaet: Sanksjoner og restriktive tiltak: I FN, EU og norsk rett. Særlig om Iran-sanksjonene.

 

 

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte: Mot en rettslig bindende global klimaavtale i Paris (desember 2015) – erfaringer fra Lima, forventninger og utfordringer

Norsk forening for internasjonal rett avholdt 2. februar 2015 medlemsmøte der Professor Christina Voigt ved Universitetet i Oslo holdt foredrag om temaet: Mot en rettslig bindende global  klimaavtale i Paris (desember 2015) – erfaringer fra Lima, forventninger og utfordringer.

Voigt var juridisk rådgiver for klimaforhandlingsteamet i Lima i desember 2014, og er professor ved det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Hun har fagansvar for folkerett på fakultetet og underviser i internasjonal miljørett og klimarett. Voigt er koordinator for miljørett ved Senter for fremragende forskning – Pluricourts – ved fakultetet. Hun er forfatter eller redaktør av en lang rekke publikasjoner innenfor internasjonal miljø- og klimarett, blant annet, ”Sustainable Development as a Principle of International Law” (M. Nijhoff, 2009), ”Sustainable Development in International and National Law” (med H.C. Bugge, Europa Law Publishing, 2008), ”Rule of Law for Nature” (Cambridge University Press, 2013) og ”The Common Interest in Internastional Law” (med W. Benedek, K. De Feyter and M. Kettemann, Intersentia, 2014). I 2009 ble hun tildelt forskerprisen ”Conservation of Nature (IUCN) Academy of Environmental Law Junior Scholarship Prize” for hennes vitenskaplige arbeid.

Del på sosiale medier: