Styret

Styremedlemmer:

  • Stian Øby Johansen (leder)
  • Christina Voigt (nestleder)
  • Andreas Motzfeldt Kravik
  • Alla Pozdnakova
  • Mads Andenæs
  • Geir Ulfstein
  • Narve Nilssen

Varamedlemmer

  • Njål Høstmælingen
  • Gro Nystuen